Leermiddelen voor ouders: update over de toolkit

Leermiddelen voor ouders: update over de toolkit

 

Het project ‘Toolkit voor ouders’ is in volle gang. In dit project ontwikkelen we een aantal leermiddelen voor ouders van een kind met een levensbedreigende en/of levensduur-verkortende ziekte. Het doel is dat deze leermiddelen ouders gaan helpen om snel hun weg te vinden in het Nederlandse zorglandschap. Daarnaast bieden ze handvatten voor communicatie met de omgeving en met (zorg)professionals en bieden inzicht in de ervaringsdeskundigheid van andere ouders. Deze producten zullen t.z.t. beschikbaar komen via de Wegwijzer, welke op elke NIK website staat.

De leermiddelen zijn:

  • Een ‘Kletspot voor ouders’.
  • De ‘Gids voor ouders na de diagnose’.
  • Themabijeenkomsten over ‘Wat is luisteren’. Na deze bijeenkomsten wordt een handreiking gemaakt voor ouders en (zorg)professionals.
  • Het houden van spiegelgesprekken met ervaringsdeskundige ouders.
  • Het participeren in onderzoeken van het UMC Utrecht.

In de alinea’s hieronder kunt u meer lezen over deze leermiddelen.

Kletspot en gids voor ouders
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een zogeheten ‘Kletspot voor ouders’, welke  - met soms frivole, soms positief confronterende vragen en hele korte situatieomschrijvingen - ouders en verzorgers uitnodigt om onderwerpen te bespreken die anders misschien onbesproken blijven.
Verder is de ‘Gids voor Ouders na de diagnose’ in conceptfase klaar en deze komt in de komende weken beschikbaar. De gids biedt vele ingangen en tips voor ouders om snel hun weg te kunnen vinden in een voor hen nieuwe situatie. Zo ondersteunt de gids in het omgaan met de emoties die gepaard gaan met het hebben van een ziek kind, geeft tips over hoe ouders hun andere kinderen kunnen betrekken, hoe je omgaat met eventuele culturele verschillen, etc.

Themabijeenkomsten ‘Wat is luisteren?’
Het is enorm belangrijk dat (zorg)professionals goed naar ouders luisteren (en andersom), maar wat is luisteren? Op deze vraag proberen we een antwoord te vinden door het organiseren van drie themabijeenkomsten, met ervaringsdeskundige ouders, “out of the box” professionals (musicus, filosoof, journalist, en ethicus) en zorgprofessionals. Met de opbrengst van deze bijeenkomsten creëren we een praktische handreiking voor zowel (zorg)professionals als ouders. Het doel van de handreiking is om meer bewustwording te creëren, betere communicatie te realiseren tussen de betrokken partijen en het bieden van inzicht in je eigen manier van functioneren binnen (zorg)gesprekken.

Gefilmde spiegelgesprekken
Naast themabijeenkomsten gaan we ook spiegelgesprekken organiseren. Bij een spiegelgesprek zitten ouders in een cirkel bij elkaar. Daar omheen zitten (zorg)professionals die alleen mogen luisteren en niets mogen zeggen. Met ervaringsdeskundige ouders gaan we het gesprek aan over wat zij ervaren hebben, wat hun kracht is, waar ze tegenaan lopen en hoe ze hun weg vinden. Dit om minder ervaren ouders een pad te wijzen welke ze zouden kunnen belopen en zo te voorkomen dat zij het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Onderzoek in praktijk
In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht geven we handen en voeten aan de uitkomsten van onderzoeken over zingeving en Advance Care Planning. Deze uitkomsten verwerken we dusdanig dat ouders hiervan optimaal gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van concrete producten die ouders kunnen gebruiken / inzetten.

De Toolkit voor ouders wordt mede mogelijk gemaakt door het Yske Walther fonds, het dr. C.J. Vaillant fonds, Stichting Voorzorg Utrecht en de W.M. de Hoop stichting.