0

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

 

Niets blijft onbesproken

Xenia leeft!

Palliatieve zorg voor jonge mensen
Symposium ter ere van het eerste lustrum

Datum: dinsdag 2 april 2019

Tijd: 13.30 – 17.00 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie : Stadsgehoorzaal, Leiden

 

Een middagsymposium met verhalen van de gasten van Xenia, onze ervaringen, twee topsprekers, kunst, intimiteit en sexualiteit, troost en ontroostbaarheid, een ouder aan het woord. En dat allemaal met als host Lucas de Man.

Lucas de Man (1982) is een Belgische acteur en regisseur. In 2008 studeerde hij af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Sindsdien werkt hij onophoudelijk aan een oeuvre van uiteenlopende (theater)projecten, voorstellingen, performances en installaties in binnen- en buitenland. In al zijn projecten streeft Lucas De Man ernaar om de publieke ruimte geen anonieme consumptiemarktplaats te laten zijn, maar een plek van verbinding, verwondering, verstrooiing, verbazing, verwarring en zo uiteindelijk: ont-moeting. Ont-moeting, een moment van niet moeten, een moment waarin je als mens jezelf mag zijn; kwetsbaar, open, onwetend en krachtig. Lucas de Man is in 2011 samen met Pascal Leboucq genomineerd voor de Wijnberg Scenografieprijs voor de vormgeving van Sketch - Het Zuidelijk Toneel i.s.m. Stichting Nieuwe Helden.
 

Gastspreker

Else-Marie van den Eerenbeemt, familietherapeute

Tussen verlangen en verlies.
De troost en de ontroostbaarheid rondom het stervende kind.

 

Een levensbedreigende ziekte bij jongeren en de beperkte levenstijd die rest, zullen de verhouding met ouders in een ander licht plaatsen. Voor deze jongeren betekent het veranderend perspectief in het bewustzijn van een naderend einde een ondraaglijke last. Ouders zijn ten diepste door dit onrechtvaardig lot getroffen en worden zwaar beproefd. Beiden willen de nog gegeven tijd als het ware vasthouden en het samenzijn koesteren. Xenia kan hierin van grote betekenis zijn. In de dagelijkse fysieke zorg voor hun kind kunnen ouders bevrijd worden door een voelbare verlichting van de zware last. De jonge patiënt kan tevens in Xenia vrienden ontvangen, de eigen kleur en sfeer die bij de leeftijd past bewaren en steun ondervinden in het samenzijn met opgenomen leeftijdsgenoten.

Maar bovenal kan in deze omgeving ruimte geschapen worden om verbondenheid gestalte te geven. De zieke jongeren zijn vaak bezorgd hoe het verder zal gaan met de ontroostbare ouders, broers en zusjes. Niet zelden is het de zieke zelf die troost kan bieden. Want voor de patiënten is het van belang om niet alleen zorg te ontvangen maar ook om zorg te kunnen geven aan familieleden. Hierdoor behouden, of liever, winnen ze voor familieleden aan betekenis. Dat is van onschatbare waarde voor allen. Kinderen van gescheiden ouders kunnen baat hebben bij de kans om hier onbelemmerd zowel vader als moeder bij zich te hebben. Zo kan Xenia ondanks het naderend levenseinde, leven gevend zijn.

 

In gesprek met Dr. Henk Elzevier over het thema : Intimiteit & Seksualiteit

 

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke onderdelen van het leven. Dr. Henk Elzevier (seksuoloog/uroloog)LUMC, wil de zorg rondom dit onderwerp voor alle jonge patiënten in Nederland verbeteren.

Waar seksualiteit voor jonge mensen vaak als het ware een vanzelfsprekende zoektocht is die hoort bij die levensfase, kan dat opeens veranderen als je bijvoorbeeld kanker krijgt en door de behandelingen (de zin in) intimiteit en seks beïnvloed worden. Intimiteit en seksualiteit zijn normale menselijke behoeftes. In de zorg voor jongvolwassenen is het essentieel deze behoeftes te erkennen, herkennen en daarop te anticiperen. Juist bij jongvolwassenen omdat zij in een levensfase verkeren waarin zij eerste ervaringen op gaan doen met intimiteit, liefde, zelfwaardering en seksualiteit. Dit maakt het onderscheidend anders in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

 

Kaarten

Kaarten bedragen 25,00 euro en zullen binnenkort - uitsluitend online – verkrijgbaar zijn.

Wil jij je aanmelden voor de mailing lijst van het symposium en als eerste de mogelijkheid krijgen om kaarten aan te schaffen, vul dan het contactformulier in. Zodra de kaarten beschikbaar zijn zullen wij je een e-mail sturen met meer informatie.

Zet 2 april dus alvast in je agenda en meld je je aan voor updates over Xenia Leeft! Wilt u meer weten over Xenia? Ga naar xeniahospice.nl