Module Individueel Zorgplan 2.0 nu beschikbaar in MijnKinderComfortNet

Module Individueel Zorgplan 2.0 nu beschikbaar in MijnKinderComfortNet

Sinds 1 maart wordt het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP) getest in de praktijk. Al snel werd door zorgprofessionals de wens uitgesproken om het vernieuwde IZP ook te testen binnen de beveiligde omgeving van MijnKinderComfortNet. Goed nieuws: sinds 20 juni is dit mogelijk!

 

Nieuwe module
De bestaande module van het IZP binnen MijnKinderComfortNet is aangepast naar de vernieuwde versie (IZP 2.0). Zorgprofessionals die al werken met MijnKinderComfortNet kunnen vanaf nu, gezamenlijk met alle betrokkenen rondom het gezin, eenvoudig een IZP opstellen binnen deze omgeving. Ook kan het IZP vanuit de omgeving als PDF-bestand geëxporteerd worden.

Wilt u als zorgprofessional ook met MijnKinderComfortNet gaan werken? Neem dan contact op met Stephanie Vallianatos of met Chantal van der Velden.


Over MijnKinderComfortNet
MijnKinderComfortNet is een digitaal platform voor beveiligd online contact en voor het veilig delen van informatie tussen gezin en mensen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van een ernstig ziek kind. Binnen dit persoonlijk netwerk kunnen betrokkenen in een vertrouwde omgeving veilig informatie met elkaar delen, afspraken inzien en kindgerichte inhoudelijke informatie en links bezoeken. Het gezin heeft de regie over het persoonlijke netwerk van hun kind en bepaalt welke betrokkenen hieraan worden toegevoegd.

 

Meer informatie over het Individueel Zorgplan
Op de projectpagina kunt u meer informatie vinden over het Individueel Zorgplan. Heeft u vragen over het landelijke onderzoeksproject rondom de herontwikkeling van het Individueel Zorgplan, het IZP-Project? Neem dan contact op met promovendus Chantal Joren of bekijk de website van het IZP-Project. Heeft u vragen over de implementatie van het Individueel Zorgplan? Neem dan contact op met Chantal van der Velden.