Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg


Een interview met Wilma de Groot, opleidingscoördinator Civo Zorgopleiders.

‘Jaren geleden heeft Civo Zorgopleiders in samenwerking met – toen nog – Stichting PAL een module ontwikkeld over kinderpalliatieve zorg. Onze studenten zijn altijd heel enthousiast over deze module.’, vertelt Wilma. ‘Vorig jaar heb ik in september contact gezocht met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Dit om te kijken of we een aparte cursus konden ontwikkelen voor zorgverleners die al werkzaam zijn in de intensieve kindzorg, maar die tijdens hun opleiding niet of nauwelijks les hebben gehad over kinderpalliatieve zorg. Vóór 2015 waren er immers wel wat losse lessen op dit gebied, maar geen uitgebreide modules of cursussen. Tijd om daar wat aan te doen! 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg deelde deze gedachte en is de samenwerking aangegaan. Ze hebben met ons meegedacht over de inhoud en het programma van de cursus en de inzet van docenten. Een mooie samenwerking die tevens erg vlot en prettig verliep, want in juni van dit jaar hebben we de allereerste cursus al gegeven! Ook is er in gezamenlijkheid een folder samengesteld met alle informatie over de tweedaagse cursus.’ 

Wat biedt deze cursus?
‘Wat deze cursus biedt is een introductie in de kinderpalliatieve zorg. En deze is dus, zoals gezegd, bedoeld voor diegenen die al werkzaam zijn in de intensieve kindzorg. We hebben docenten ingezet die nauw samenwerken met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Zo was er bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige gastdocent die de theorie en praktijk met elkaar verbond middels een persoonlijke casus. Verder besloeg de lesinhoud: de richtlijn kinderpalliatieve zorg, symptoommanagement, wetgeving, ethiek en palliatief redeneren. Ook werd er aandacht besteed aan psychosociale zorg en spirituele aspecten. De cursus werd afgesloten met een workshop complementaire zorg.’ 

Hoe kijk je terug op deze eerste tweedaagse cursus?
‘Normaal gesproken hebben wij te maken met kinderverpleegkundigen die nog in opleiding zijn tot een bepaald specialisme. Het was heel waardevol om nu een cursus te doorlopen met zorgverleners die zelf al lang binnen de kindzorg werken en veel ervaring meebrengen. De groep bestond uit intramurale en extramurale zorgprofessionals. Daardoor werd er vanuit verschillende oogpunten geredeneerd. Er was oprechte interesse in en begrip voor elkaars werkveld. Heel mooi om te zien hoe dat ontstond!’

Wat kwam er uit de evaluatie naar voren?
‘De cursus is gemiddeld met een 7,5 gewaardeerd. Dat is een mooi cijfer, maar dat kan wat ons betreft nog beter. Dat er docenten waren die zelf werkzaam zijn in de kindzorg werd als heel prettig ervaren. Ook de interactieve lessen vielen erg in de smaak en we ontvingen veel positieve geluiden over het psychosociale onderdeel. Dus we zijn tevreden, maar we gaan aan de hand van de feedback van de cursisten aan de slag met het verder optimaliseren van de cursus. Dit doen we graag weer in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, want we delen dezelfde visie: verbetering van kennis over kinderpalliatieve zorg in Nederland!’ 

Komt er een vervolg?
‘We hebben alweer wat aanmeldingen ontvangen, dus dat is mooi. Naar verwachting gaan we in het najaar van 2020 nog een tweedaagse cursus geven. Houd voor data onze website en die van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in de gaten of mail naar info@civozorgopleiders.nl.’

 

Heeft u interesse in een dergelijke samenwerking op het gebied van deskundigheidsbevordering? Het Kenniscentrum is altijd bereid mee te denken. Neem contact op via info@kinderpalliatief.nl.