NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

 

Goed nieuws! Per 1 november opent het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht twee keer per week een telefonisch spreekuur voor casuïstiekbesprekingen.  

Ouders en professionals betrokken bij ernstig zieke kinderen en kinderen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) kunnen hun vraag / probleem / uitdaging kenbaar maken bij Netwerkcoördinator Johannes Verheijden. Samen met hem zal bekeken worden hoe het betreffende vraagstuk het beste opgelost kan worden.  

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) 

Als een situatie ouders boven het hoofd groeit, of als er specifieke medische, psychosociale-, of levensvragen zijn die de aanwezige hulpverleners niet kunnen beantwoorden, kan een beroep worden gedaan op het Netwerk. NIK Utrecht – als een van zeven regionale netwerken in Nederland – denkt graag met deze ouders en betrokken zorgverleners mee. Hierbij kunnen wij putten uit een groot landelijk netwerk van professionals die kennis hebben van kinderpalliatieve zorg. 

  

NIK Utrecht 

NIK Utrecht bestaat uit de volgende organisaties en personen: Afdeling Volksgezondheid Gemeente Utrecht, Allerzorg, Amerpoort – De Blauwe Vogel, Antonius Ziekenhuis, Blos Kinderopvang, Buurtteams Utrecht, Centrum voor Ontwikkelingsachterstand UMC Utrecht, Centrum voor Thuisbeademing Utrecht, ExpertCare, Gebiedsteams Nijkerk, Geestelijk verzorgers, GGD regio Utrecht, Kinder Comfort Team Utrecht, de Kinderhoeksteen, Kinderhospice Binnenveld, Kinderhospice Zonnacare, Kinderthuiszorg, Matersense, Prinses Máxima Centrum, Praktijk Helder, Rouwpraktijk Brasa, ’s Heerenloo, Transferbureau WKZ-PMCU, Uitvaartbegeleiding De Wending, Villa ExpertCare Vleuten, Viviras en Wij Zien je Wel. 

 

Het netwerk denkt met ouders en/of professionals mee, adviseert en, als het nodig is, komen we bij ouders thuis om de vragen in een gesprek in kaart te brengen. Deze vragen worden vervolgens, na goedkeuring van de ouders, neergelegd in het netwerk en gezamenlijk proberen we dit gezin verder te helpen. De NIK zijn geen concurrent van welke organisatie dan ook, maar veel meer een aanvulling op de geleverde diensten en zorg. 

 

Werkgebied  

NIK Utrecht ondersteunt ouders en hulpverleners in de regio’s Noordwest Veluwe, Eemland, Utrecht stad, Noordwest-, Zuid- en Zuidoost Utrecht en Rivierengebied.  
 

Wanneer is het spreekuur? 

NIK Utrecht is op maandag en vrijdag tussen 14.00 - 15.00 uur bereikbaar op nummer: 06 - 33 3535 34. Natuurlijk kan ook op andere dagen een casus worden ingediend. Dit kan per mail:  info@nikutrecht.nl. Voor meer informatie kijk op:  www.nikutrecht.nl