Oekraïense delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Oekraïense delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

 

Oekraïense delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft 26 oktober jl. samen met het Kinder Comfort Team van het Amalia Kinderziekenhuis-Radboudumc een groep zorgprofessionals uit Oekraïne ontvangen. De groep bestond uit drie kinderartsen en een verpleegkundige uit het nationale kinderziekenhuis ‘OHMATDIT’ uit Kiev en een lid van de Raad van Bestuur van de Oekraïense Associatie van Kinderpalliatieve Zorg, Alexander Wolf.  

 

Palliatieve zorg voor kinderen en ook hospice zorg staan in Oekraïne nog in de kinderschoenen. Er bestaat nog geen basisstructuur voor kinderpalliatieve zorg en een inbedding van deze zorg in het zorgsysteem lijkt nog ver weg.

Dankzij voorlichting en het stimuleren van bewustwording vanuit niet aan de overheid verbonden organisaties en professionals, kon in de afgelopen vier jaar wel worden gestart met het bespreken van een aantal intramurale en extramurale kinderpalliatieve zorgcases.

 

Mobiele multidisciplinaire teams

In Kiev en een aantal andere Oekraïense steden zijn inmiddels ook mobiele multidisciplinaire teams opgericht. Deze worden gefinancierd vanuit lokale gezondheidsprogramma’s en ze bieden eerstelijns (psychologische) zorg aan gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft. Vrijwilligers van verschillende stichtingen steunen deze teams op vrijwillige basis door bijvoorbeeld het werven van fondsen, het bieden van psychosociale steun en het geven van voorlichting.

 

‘In positieve shock’

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, een van de academische kinderziekenhuizen met een specialistisch Kinder Comfort Team, heeft de Oekraïense delegatie hartelijk ontvangen, met echte Hollandse gastvrijheid.

 

Ontwikkelingen in het kader van het Transit project (TRANSmurale zorg en InTerdisciplinaire samenwerking), de onmisbare rol en waarde van het pijnteam en de positieve resultaten die het Kinder Comfort Team al in de projectfase heeft weten te behalen, zoals het voorkomen van ziekenhuisopnames en eerder ontslag uit het ziekenhuis, werden aan de gasten gepresenteerd.

De kinderartsen uit Kiev waren zeer geïnteresseerd in het werkproces van het Kinder Comfort Team. Hoe komen de aanmeldingen binnen? Hoe zijn de multidisciplinaire overleggen ingericht? Hoe verloopt de overdracht van ziekenhuis naar huis? En wat is de rol van ouders? In alle presentaties werd benadrukt hoe belangrijk het is om een goed multidisciplinair team te hebben en dat pro activiteit in de zorg richting kind en gezin zeer noodzakelijk is. Prof. Kees Noordam gaf afsluitend een rondleiding door het kinderziekenhuis.

De bezoekers waren erg onder de indruk (of zoals letterlijk werd gezegd: ‘in positieve shock’) van de kwaliteit van zorg en hoe deze is georganiseerd en wordt gecoördineerd. Na de rondleiding was er nog gelegenheid voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën.

Een inspirerend bezoek

Het bezoek aan Nijmegen was erg belangrijk voor de zorgprofessionals uit Oekraïne. De Oekraïense Associatie van (Kinder)palliatieve Zorg is zeer actief in het promoten van kinderpalliatieve zorg binnen ziekenhuizen. Op dit moment is er grote behoefte aan kennis over hoe kinderpalliatieve zorgprogramma’s het beste ingericht kunnen worden. Wat dat betreft fungeert het Radboudumc zeker als voorbeeld en als inspiratie. Het bezoek is ook erg nuttig geweest om een nadere samenwerking tussen Oekraïne en Nederland te bewerkstelligen om zo de kinderpalliatieve zorg nog verder te optimaliseren en te versterken.


Alexander Wolf

Hoofd van de Oekraïense Associatie van (Kinder)palliatieve zorg en hospice zorg

 

Maraliza de Haan

Coördinator internationale trainingen, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg