Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet om de inhoud en vorm van het Individueel Zorgplan (IZP) te verbeteren. Mede dankzij het enthousiasme van alle betrokkenen is het project in volle vaart van start gegaan. De komende tijd wordt het onderzoeksplan ethisch getoetst, deelnemers geworven en de projectorganisatie opgezet. 

 

Voordat onderzoek uitgevoerd kan worden, moet een onderzoeksplan ethisch getoetst worden. De Centrale ethische Toetsingscommissie (CTc) van het UMCG heeft het onderzoeksplan voor het IZP-onderzoek inmiddels goedgekeurd. Op dit moment wordt het plan ook in de andere regio’s door commissies van de UMC’s beoordeeld. 

 

Werving deelnemers

Na goedkeuring van de CTc van het UMCG zijn we gestart met het werven van deelnemers in de regio Noordoost. Via de regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) of de Kinder Comfort Teams (KCT) ontvangen ouders en zorgverleners informatie over het onderzoek en de vraag of ze willen deelnemen. Via vragenlijsten en interviews willen we meer te weten komen over de ervaringen van ouders en zorgverleners met het IZP.  

 

Organisatie van het project

Ook zijn we bezig geweest met het opzetten van de projectorganisatie. Verspreid over het hele land zijn ongeveer 120 mensen bij dit project betrokken, waaronder de NIK-coördinatoren, vertegenwoordigers van de KCT’s, verpleegkundigen in de kinderthuiszorg en kinderartsen. Er is een projectstructuur opgezet waarbij met alle betrokkenen regelmatig wordt gesproken over waar we mee bezig zijn en informatie wordt uitgewisseld. 

 

Meer weten?

Neem contact op met het projectteam via izpproject@umcg.nl.