Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde

Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde


 

Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde: de ontwikkeling van IMPACT

Advance Care Planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders wensen, voorkeuren en doelen voor zorg en behandeling bespreken met zorgverleners. Wat is voor dit kind en gezin belangrijk, nu en in de toekomst? Door hier op tijd over te spreken kunnen zorg en behandeling beter afgestemd worden op de waarden en voorkeuren van het kind en gezin.

Onderzoekers van het Julius centrum van het UMC Utrecht, Marijke Kars en Jurrianne Fahner, hebben samen met onderzoekers uit het Erasmus MC een interventie ontwikkeld die in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zal worden verspreid om zo zorgverleners in de kindergeneeskunde te ondersteunen bij het voeren van ACP-gesprekken in de praktijk.

Deze interventie, IMPACT (IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit) genaamd, bestaat uit 1) voorlichtingsmaterialen over ACP voor kinderen, ouders en zorgverleners, 2) een gesprekshandleiding voor ACP gesprekken en 3) een training voor kinderartsen en andere zorgverleners om ACP gesprekken te voeren. Begin februari zijn 18 (kinder)artsen en verpleegkundigen geschoold om IMPACT te gebruiken in hun eigen praktijk. Deze training, die in samenwerking met Wilde Kastanje Training en Opleiding werd gegeven, richt zich op het concept ACP, het gebruik van de toolkit en gespreksvaardigheden. De deelnemers van deze training gebruiken IMPACT momenteel in studieverband in hun eigen praktijk. Op basis van de ervaringen van zorgverleners, kinderen en ouders, wordt IMPACT waar nodig aangepast. Het streven is dat de interventie in de zomer van 2019 via het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg algemeen beschikbaar komt en dat zorgverleners zich begin 2020 in kunnen schrijven voor een ACP-training. Door IMPACT verder te ontwikkelen en te verspreiden, kan ACP toegepast worden in de kindergeneeskunde, met als doel dat kinderen met een ernstige ziekte, hun ouders en gezin tot en met de laatste levensfase zorg ontvangen die bij hun waarden en voorkeuren past.

Wilt u meer informatie? Mail naar impact-studie@umcutrecht.nl of bel 088-7569629.