Optimalisatie introductieles kinderpalliatieve zorg

Optimalisatie introductieles kinderpalliatieve zorg


Optimalisatie introductieles kinderpalliatieve zorg 

 

Sinds enkele jaren faciliteert Stichting PAL lespakketten op maat en (gast)docenten om (toekomstige) HBO-V Kinderverpleegkundigen te doceren in kinderpalliatieve zorg. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zet dit voort.  

Palliatieve (kind)zorg is één van de onderwerpen binnen het huidige opleidingsprofiel, zowel binnen het curriculum van de specialisatieopleiding tot Kinderverpleegkundige, als binnen de HBO Verpleegkunde opleiding. Als het om kinderpalliatieve zorg gaat, is namelijk specifieke, aanvullende kennis nodig. Dit wordt versterkt door de toenemende verschuiving van zorg van ziekenhuis naar huis en door de invoering van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) en het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg. 

Om een eerste kennismaking met kinderpalliatieve zorg voor studenten te kunnen bieden, verzorgt het Kenniscentrum een lespakket kinderpalliatieve zorg. De introductieles maakt onderdeel uit van dit pakket. In deze les krijgt men een inleiding in wat kinderpalliatieve zorg is en wordt er dieper ingegaan op de organisatie van zorg.

Op dit moment vindt er een optimalisatie en uitbreiding van de introductieles plaats. Zo is er voor deze les bij een aantal opleidingen al een samenwerking opgezet met het Kinder Comfort Team (KCT) en/of Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in de regio. Zoals bijvoorbeeld bij de vervolgopleiding  tot kinderverpleegkundige van de Radboudumc Health Academy, de HBO-V opleidingen van Hogeschool Rotterdam (o.a. profilering vak palliatieve zorg) en bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (minor Het Kwetsbare Kind). Ook worden er steeds meer introductielessen door (gast)docenten in combinatie met een ervaringsdeskundige ouder verzorgd. De persoonlijke ervaring van de ouder wordt als leidraad gebuikt om een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Daarnaast kan de introductieles specifiek worden ingezet als kennismaking met kinderpalliatieve zorg voor (kinder)verpleegkundigen van een afdeling in het ziekenhuis of tijdens een regionaal overleg van ziekenhuizen met praktijkopleiders.  

 

Voor meer informatie of vragen over de introductieles of het lespakket kinderpalliatieve zorg kunt u terecht bij Marjolein Koot.