Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Samenwerkende kindzorgpartijen lanceren webpagina met informatie over coronavirus voor de kindzorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Interview met Renate van Huizen (jb Lorenz) over de uitvoering van de landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg en de behaalde stappen in het...
Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft meegewerkt aan het CZO Flex Level project. Doel: opleidingen beter aan laten sluiten bij de praktijk....
Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verzorgt een tijdelijk aanbod van digitaal afstandsonderwijs.

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Zorgprofessionals aangesloten bij de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen voor een luisterend oor terecht bij rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk...
“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

In de rubriek ‘passie voor het vak’ uit onze nieuwsbrief vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de...
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

SAVE THE DATE! Donderdag 28 januari 2021
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Op de dag dat hij 25 jaar zou zijn geworden, werd het boek Tobias geboren. Het boek is geschreven door de moeder van Tobias: Elisabeth van Windt, geestelijk...
Informatie over coronavirus in de kindzorg

Informatie over coronavirus in de kindzorg

Een brief aan alle ouders...
Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in de komende maanden aanwezig op diverse internationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor...
Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Onderweg van overleven naar leven Eindrapport en aanbevelingen werkgroep Wij zien je Wel
Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Om de introductie les over kinderpalliatieve zorg te verrijken is er een specifieke lesmodule over de psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg...
Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Hallo! Graag wil ik mij even voorstellen: ik ben Mara van Stiphout en sinds half februari ben ik gestart bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als...
Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

De afgelopen maanden hebben geestelijk verzorgers en tevens leden van NIK Utrecht Esli Jongen, Elisabeth van Windt, Loes Berkhout en Johannes Verheijden...
‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

Als je hoort dat je kind ongeneeslijk ziek is, is er onzekerheid over het nu en straks. De levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte van je kind...
Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

Sinds 2015 wordt er door de UMC’s en kinderthuiszorgorganisaties gebruik gemaakt van het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP). In dit...
Kinder Comfort Team Maastricht van start!

Kinder Comfort Team Maastricht van start!

Dit jaar zal ook het Maastricht UMC+ van start gaan met de projectfase voor het opstarten van een Kinder Comfort Team (KCT). Een enthousiast team is hiermee...
Een update van de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg

Een update van de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg

De landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg 2019-2021 vormt de basis voor de te nemen stappen ter verbetering van de kinderpalliatieve zorg in...
Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afgelopen week hebben er op uitnodiging van het Ministerie van VWS diverse gesprekken plaats gevonden om te komen tot een plan van aanpak omtrent de...
Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Donderdag 16 januari stond er een artikel in het NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC...
Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

In het najaar heb ik, Chantal van der Velden (coördinator NIK Zuidwest), kennis mogen maken met Karin Geleijns, een kinderneuroloog met een prachtige...
Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

10 december jl. vond er een uitwisselingsbijeenkomst voor geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens...
Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zetten zich in voor systeemgerichte zorg voor het gehele gezin rondom de thuissituatie. Hierbij spreken we over zowel...
In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

Over het activeren van bewustwording, de samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het op één lijn zitten om (kinder)palliatieve zorg...
1234567