Onafhankelijk ‘Steunpunt Ouders’ in aantocht

Onafhankelijk ‘Steunpunt Ouders’ in aantocht

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg lanceert op 24 juni het Steunpunt Ouders; een onafhankelijk steunpunt voor ouders/verzorgers van een ernstig ziek...
Individueel Zorgplan wordt doorontwikkeld!

Individueel Zorgplan wordt doorontwikkeld!

Van ouders en zorgverleners komen signalen dat het IZP verbeterd kan worden. In samenwerking met ouders en zorgverleners wordt het IZP daarom de komende...
Jaarverslag 2020 verschenen!

Jaarverslag 2020 verschenen!

2020 was een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie hebben wij ons werk noodgewdongen op een andere, meer digitale manier ingericht.

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in de komende maanden aanwezig op diverse internationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor...
Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Het vinden en krijgen van recht op zorg, zeker wanneer die zorg uit diverse financieringsbronnen moet komen, is in Nederland een hele opgave.

1e Resultaten Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

1e Resultaten Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Na een voorbereidingsfase is de pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg op 1 oktober 2020 officieel gestart.

‘Een AVG kan zaken toevoegen waar een kinderarts minder oog voor heeft’

‘Een AVG kan zaken toevoegen waar een kinderarts minder oog voor heeft’

Ilse Zaal-Schuller pleit er voor dat de AVG en kinderarts vaker samenwerken, zeker ook bij complexe problemen, zodat er vanuit beide expertises naar...
Zelf aan de slag met verlies via online rouwprogramma

Zelf aan de slag met verlies via online rouwprogramma

Met het online rouwprogramma lutografie.nl, ontwikkeld door Leoniek van der Maarel, kun je thuis en in je eigen tijd vorm geven aan jouw persoonlijke...
Subsidie ‘Impuls Geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis’ verlengd

Subsidie ‘Impuls Geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis’ verlengd

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft sinds 2019 de subsidie ‘Impuls Geestelijke verzorging’ beschikbaar gesteld....
De Pallas- app: zorg voor de zorgenden

De Pallas- app: zorg voor de zorgenden

De Pallas app is een nieuw app die zorgenden – hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers – helpt te reflecteren op de dingen die ze meemaken...
Nieuwe E-learning module ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

Nieuwe E-learning module ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om een nieuwe E-learning van onze internationale collega’s van het ICPCN te vertalen. Deze module laat de...
Pedagogiek studenten aan de slag met de module ‘Begeleiden van ernstige zieke kinderen en hun gezinnen’

Pedagogiek studenten aan de slag met de module ‘Begeleiden van ernstige zieke kinderen en hun gezinnen’

Tachtig derdejaars studenten hebben gekozen om zich te verdiepen in het belang van ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen vanuit de...
Passie voor het vak - Rob Bruntink

Passie voor het vak - Rob Bruntink

Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut, in gesprek met Rob Bruntink. Rob is journalist, auteur en expert op het gebied van palliatieve zorg.

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

8 en 10 juni van 20.00-21.30 uur is de eerstvolgende sessie. Het thema is: Gevoelens delen die je met alleen met lotgenoten kunt delen.

Mirjam de Vos over haar passie voor kinderpalliatieve zorg

Mirjam de Vos over haar passie voor kinderpalliatieve zorg

Orthopedagoog en onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis Mirjam de Vos over haar passie voor en het belang van kinderpalliatieve zorg. 

Marije Brouwer promoveert op thema ‘Zorg en beslissingen bij kinderen met een levensbedreigende aandoening’

Marije Brouwer promoveert op thema ‘Zorg en beslissingen bij kinderen met een levensbedreigende aandoening’

 Samen blikken we terug en vooruit naar het vervolg waarbij ze ouders blijft betrekken bij haar onderzoeken.

Zingevingsvragen van ouders met een ernstig ziek kind: een update van het CONNECT-onderzoek

Zingevingsvragen van ouders met een ernstig ziek kind: een update van het CONNECT-onderzoek

In het CONNECT-onderzoek willen we deze zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders zichtbaar maken en passende ondersteuning ontwikkelen.

Inspiratiedag ‘Het zal je kind maar wezen’

Inspiratiedag ‘Het zal je kind maar wezen’

Een dag voor professionals over de begeleiding van ouders met een kind met een aandoening. Met: Jacqueline Duynstee, Tanja van Roosmalen, Marcel van...
Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Wanneer een kind ernstig ziek is, denk je misschien niet meteen aan school. Als ouder niet, als verpleegkundige, arts, hulpverlener en als school...
In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

Over het activeren van bewustwording, de samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het op één lijn zitten om (kinder)palliatieve zorg...
Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet om de inhoud en vorm van het Individueel Zorgplan (IZP) te verbeteren. Mede dankzij het enthousiasme van...
Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg verschilt in veel opzichten van palliatieve zorg voor volwassenen. Andere zorgverleners en instanties zijn betrokken. Én de zorg voor...
Webinar ‘Geld-blues’ over financiële crisis voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind

Webinar ‘Geld-blues’ over financiële crisis voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind

“Hoe regel je je financiën als je te horen hebt gekregen dat jouw kind ongeneeslijk ziek, palliatief of palliatief-terminaal is? Wie wijst je op de...
Subsidieoproep ZonMw: Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Subsidieoproep ZonMw: Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

ZonMw heeft een subsidieoproep gedaan om te komen tot een landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk ten...
Lancering ‘Wegwijzer’ online!op Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Lancering ‘Wegwijzer’ online!op Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

‘Wegwijzer’ online! De tool waarmee ouders op weg worden geholpen om de juiste kennis over zorgaanbod en toegang tot de zorg te vinden.

123