Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve Zorg beschikbaar

Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve Zorg beschikbaar

De zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening is de afgelopen jaren sterk verbeterd door onder meer...
Delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic op bezoek bij kinderhospice ZonnaCare

Delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic op bezoek bij kinderhospice ZonnaCare

Op maandag 4 november bezocht een delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic (Orange Kids’ Care Lab) uit Fukui voor de tweede keer Kinderhospice...
Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

‘Onlangs hebben we een aantal kinderen verloren – van baby tot puber – waarbij mij eens te meer duidelijk werd dat we het beter...
Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

Het is van groot belang zorgprofessionals bewust te maken welke cruciale rol zij kunnen spelen in de kinderpalliatieve zorg. Daarom...
Kinderpalliatieve zorg verbeteren doen we met z’n allen

Kinderpalliatieve zorg verbeteren doen we met z’n allen

“Onderzoeken waar oplossingen voor knelpunten liggen en drempels wegnemen waar dat kan. Dat zien wij als de verantwoordelijkheid van de Nederlandse...
Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Als onderdeel van hun leiderschapstraject bij Talent for Care heeft een groep van zeven professionals, werkzaam in diverse functies...
Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

Chantal van der Velden, netwerkcoördinator van NIK Zuidwest is de afgelopen periode veel te vinden geweest op verschillende ‘skillsdagen’ en...
NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

Goed nieuws! Per 1 november opent het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht twee keer per week een telefonisch spreekuur voor...
NIK Utrecht ontwikkelt “kletspot” voor professionals. Vraag er nu een aan voor jouw team!

NIK Utrecht ontwikkelt “kletspot” voor professionals. Vraag er nu een aan voor jouw team!

Als je een zorgprofessional vraagt wat kinderpalliatieve zorg is, krijg je veel verschillende antwoorden, Hoe zorg je nu dat je als team weet waar...
Er zit een kraai op ons nest

Er zit een kraai op ons nest

Door: Brenda van Veldhuizen van Praktijk de Eik verlies- en rouwbegeleiding in Kampen.
Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

VKS is tot nu toe de enige patiëntenvereniging in Nederland die hun clubblad volledig digitaal en toegankelijk maakt voor iedereen. Waarom? Dat...
Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

‘Jaren geleden heeft Civo Zorgopleiders in samenwerking met – toen nog – Stichting PAL een module ontwikkeld over kinderpalliatieve zorg....
Rouw- en verliesbegeleiding en geestelijke verzorging; de verschillen en de overeenkomsten duidelijk uitgelegd.

Rouw- en verliesbegeleiding en geestelijke verzorging; de verschillen en de overeenkomsten duidelijk uitgelegd.

Wat is het verschil tussen een rouw- en verliesbegeleider en een geestelijk verzorger? Hoe kun je, als gezin met een kind dat kinderpalliatieve zorg nodig...
Ouders en artsen willen meer in gesprek over waardig levenseinde kind

Ouders en artsen willen meer in gesprek over waardig levenseinde kind

Ouders en artsen van kinderen met een levensbedreigende ziekte hebben behoefte aan meer duidelijkheid over (beslissingen rond) het levenseinde van hun kind....
Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

In september en oktober doen 14 zorg- en hulpverleners uit de regio Holland Rijnland mee aan de nieuwe training “Care for the Carer”....
De pilot Copiloten, waar staan we nu?

De pilot Copiloten, waar staan we nu?

Een dubbelinterview met Stephanie Vallianatos, projectleider pilot Copiloten, en Astrid Verwey, Copiloot. Wij zien je Wel is een programma met als doel...
Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!

Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!

Eind juni kwam het KCT-Amalia bij elkaar voor een informele afronding van het project Kinder Comfort Team. Het Amalia kinderziekenhuis is in 2017...
Kinder Comfort Team Utrecht volop in ontwikkeling

Kinder Comfort Team Utrecht volop in ontwikkeling

In het voorjaar is de projectgroep Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU) opgericht. De samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg,...
Landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg – update

Landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg – update

De landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg 2019-2020 vormt de basis voor de te nemen stappen ter verbetering van de kinderpalliatieve zorg. Op deze...
Beslissen in onzekerheid

Beslissen in onzekerheid

Op woensdag 2 oktober verdedigt Ilse Zaal-Schuller, arts voor verstandelijk gehandicapten, haar proefschrift ‘Decision-making in uncertainty’ in...
Vernieuwing & accreditatie E-learning Kinderpalliatieve Zorg

Vernieuwing & accreditatie E-learning Kinderpalliatieve Zorg

Sinds 2015 heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een e-learning in samenwerking met het International Children’s Palliative Care Network...
Solidariteit en samenwerking als sleutel tot internationale verbetering kinderpalliatieve zorg.

Solidariteit en samenwerking als sleutel tot internationale verbetering kinderpalliatieve zorg.

Alleen door constructieve nationale en internationale samenwerking kunnen we komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg voor alle kinderen en...
Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?

Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?

Advance care planning is een proces van gespreksvoering dat kind, gezin en professional helpt om zicht te krijgen op doelen van zorg en behandeling, nu en...
Nieuw lid van Raad van Toezicht

Nieuw lid van Raad van Toezicht

Prof. dr. Kees Noordam is recent toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Als kinderarts en directeur van het...
Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Wij hebben de hulp van ouders nodig! Omdat wij nog zo veel van ouders kunnen leren, zijn wij op zoek naar ervaringen in de zorg voor een ernstig ziek kind....
1234567