Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

VKS is tot nu toe de enige patiëntenvereniging in Nederland die hun clubblad volledig digitaal en toegankelijk maakt voor iedereen. Waarom? Dat...
Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Mooie samenwerking tussen Civo Zorgopleiders en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

‘Jaren geleden heeft Civo Zorgopleiders in samenwerking met – toen nog – Stichting PAL een module ontwikkeld over kinderpalliatieve zorg....
Rouw- en verliesbegeleiding en geestelijke verzorging; de verschillen en de overeenkomsten duidelijk uitgelegd.

Rouw- en verliesbegeleiding en geestelijke verzorging; de verschillen en de overeenkomsten duidelijk uitgelegd.

Wat is het verschil tussen een rouw- en verliesbegeleider en een geestelijk verzorger? Hoe kun je, als gezin met een kind dat kinderpalliatieve zorg nodig...
Ouders en artsen willen meer in gesprek over waardig levenseinde kind

Ouders en artsen willen meer in gesprek over waardig levenseinde kind

Ouders en artsen van kinderen met een levensbedreigende ziekte hebben behoefte aan meer duidelijkheid over (beslissingen rond) het levenseinde van hun kind....
Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Pilot ‘Care for the Carer’; een nieuw ontwikkelde training door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

In september en oktober doen 14 zorg- en hulpverleners uit de regio Holland Rijnland mee aan de nieuwe training “Care for the Carer”....
De pilot Copiloten, waar staan we nu?

De pilot Copiloten, waar staan we nu?

Een dubbelinterview met Stephanie Vallianatos, projectleider pilot Copiloten, en Astrid Verwey, Copiloot. Wij zien je Wel is een programma met als doel...
Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!

Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!

Eind juni kwam het KCT-Amalia bij elkaar voor een informele afronding van het project Kinder Comfort Team. Het Amalia kinderziekenhuis is in 2017...
Kinder Comfort Team Utrecht volop in ontwikkeling

Kinder Comfort Team Utrecht volop in ontwikkeling

In het voorjaar is de projectgroep Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU) opgericht. De samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg,...
Landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg – update

Landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg – update

De landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg 2019-2020 vormt de basis voor de te nemen stappen ter verbetering van de kinderpalliatieve zorg. Op deze...
Beslissen in onzekerheid

Beslissen in onzekerheid

Op woensdag 2 oktober verdedigt Ilse Zaal-Schuller, arts voor verstandelijk gehandicapten, haar proefschrift ‘Decision-making in uncertainty’ in...
Vernieuwing & accreditatie E-learning Kinderpalliatieve Zorg

Vernieuwing & accreditatie E-learning Kinderpalliatieve Zorg

Sinds 2015 heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een e-learning in samenwerking met het International Children’s Palliative Care Network...
Solidariteit en samenwerking als sleutel tot internationale verbetering kinderpalliatieve zorg.

Solidariteit en samenwerking als sleutel tot internationale verbetering kinderpalliatieve zorg.

Alleen door constructieve nationale en internationale samenwerking kunnen we komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg voor alle kinderen en...
Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?

Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?

Advance care planning is een proces van gespreksvoering dat kind, gezin en professional helpt om zicht te krijgen op doelen van zorg en behandeling, nu en...
Nieuw lid van Raad van Toezicht

Nieuw lid van Raad van Toezicht

Prof. dr. Kees Noordam is recent toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Als kinderarts en directeur van het...
Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Wij hebben de hulp van ouders nodig! Omdat wij nog zo veel van ouders kunnen leren, zijn wij op zoek naar ervaringen in de zorg voor een ernstig ziek kind....
Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Bestuurders Jessica Bruijnincx en Esmé Wiegman van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en bestuurder Meggi Schuiling-Otten van Kenniscentrum Kinderpalliatieve...
Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Als je als kind, broer/zus en ouder(s) geconfronteerd wordt met (de mogelijkheid van) het levenseinde word je in je diepste levensgevoel geraakt. Alles wat...
Huisarts van cruciaal belang

Huisarts van cruciaal belang

13 juni jl. deelden Marjolein Broeren en haar huisarts Gerco Lokate hun ervaringen over het palliatieve traject van Maxine, de dochter van Marjolein. Dit...
Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft 17, 18 en 19 juni jl. een delegatie uit Georgië ontvangen. Palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen en...
EAPC organiseert hun allereerste congresdag rondom kinderpalliatieve zorg

EAPC organiseert hun allereerste congresdag rondom kinderpalliatieve zorg

Op initiatief van de EAPC Taskforce Children’s Palliative Care, waarvan het Kenniscentrum een van de initiatiefnemers is, heeft er voor het eerst in...
Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

Op vrijdag 21 juni heeft Meggi Schuiling-Otten van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg het eerste exemplaar van het boek ‘Hoe zou jij het willen?...
Ministerie VWS start campagne voor ‘goed gesprek over de dood’

Ministerie VWS start campagne voor ‘goed gesprek over de dood’

Het ministerie van VWS is donderdag 20 juni een campagne gestart rondom de bewustwording voor en mogelijkheden van palliatieve zorg. Dit omdat vaak nog...
Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde

Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde

Kinderen met een ernstige voortschrijdende ziekte of aandoening, willen graag zorg en behandeling krijgen die bij hen en hun gezin past. Dat geldt als het...
Claudia Geenen nieuwe netwerkcoördinator NIK Noord-Holland & Flevoland

Claudia Geenen nieuwe netwerkcoördinator NIK Noord-Holland & Flevoland

Claudia Geenen is een enthousiaste, creatieve vrouw die durf en gezond verstand in de juiste dosis combineert. In dit bericht stelt zij zich voor.

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Het Ministerie van VWS heeft ter bevordering van de inzet van geestelijke verzorging (en rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek...
1234567