‘EAPC Paediatric Taskforce’ - Voor betere samenwerking & kennisdeling in Europa

‘EAPC Paediatric Taskforce’ - Voor betere samenwerking & kennisdeling in Europa

Al jaren constateren stakeholders uit de kinderpalliatieve zorg lacunes omtrent informatieoverdracht en samenwerking op Europees niveau. Een aantal...
IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL hebben in 2013 in nauwe samenwerking met prof Eduard Verhagen (NVK) de 1e multidisciplinaire basistraining kinderpalliatieve zorg ontwikkeld....
Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Op vrijdag 22 januari vond het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer ‘Euthanasie bij minderjarigen’ plaats. Voor het Rondetafelgesprek heeft de...
Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Een steeds grotere groep kinderen krijgt kinderpalliatieve zorg thuis. De overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is complex en de palliatieve...
Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

“Als je de ouders bent van een zorgintensief kind, staat je wereld totaal op zijn kop. De zorg voor je kind moet dus goed zijn geregeld. Niet alleen...
Ook in 2016 gaat het 1e Regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg Holland Rijnland door!

Ook in 2016 gaat het 1e Regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg Holland Rijnland door!

Het afgelopen anderhalf jaar is met succes in de regio Holland Rijnland het eerste regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg opgezet. In deze regio is het...
Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Stichting Gijsje Eigenwijsje wil het gezin van een ernstig of ongeneeslijk ziek kind een gratis weekje weg aanbieden in een eigen vakantiehuisje in...
Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Ziekenhuisbrede kinderpalliatieve zorg. Dat is een van de doelstellingen van het project ‘Intern netwerk kinderpalliatieve zorg Sophia...
Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Per 1 oktober vindt u Stichting PAL in Domus Medica aan de rand van Utrecht.  Door de verhuizing van Stichting PAL zijn we weer een stap verder op weg...
Als je woorden geeft aan wat je voelt, geeft dat verlichting.

Als je woorden geeft aan wat je voelt, geeft dat verlichting.

Wat geeft je kracht? Geloof je in een God of hogere macht? Wat doet het met jullie dat je kind zo ziek is? Het zijn eigenlijk hele simpele vragen, maar...
Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, zaterdag 10 oktober, werd het themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘ gelanceerd....
Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Samen met de collega’s van de congresfractie van V&VN Kinderverpleegkunde en de betrokken sprekers kijken wij terug op een succesvolle reeks van...
Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

De laatste 10 jaar is er veel veranderd in het zorglandschap van de kinderverpleegkundige. Al deze veranderingen zijn opgenomen in het vernieuwde...
Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘

Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen...
1234567