Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt


Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

 

Op vrijdag 21 juni heeft Meggi Schuiling-Otten van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg het eerste exemplaar van het boek ‘Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt’ in ontvangst mogen nemen. Het boek, het eerste in zijn soort, is door Claudia Geenen en Rebecca Dabekaussen geschreven. Claudia is coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in de regio Noord Holland & Flevoland en ze heeft daarvoor vele jaren als kinderuitvaartondernemer gewerkt. Rebecca is als rouwtherapeut betrokken bij het Emma Thuis team en bij velen bekend door het boek ‘Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden’.

Doe-boek voor 12 jaar en ouder

Dit doe-boekje, zoals Claudia en Rebecca het zelf omschrijven, is ontwikkeld voor jongeren vanaf 12 jaar en bedoeld om hen te helpen in gesprek te gaan over hun wensen met betrekking tot overlijden en dood. Deze leeftijdsgrens is bewust gekozen, omdat kinderen het concept van doodgaan moeten begrijpen. “Kinderen hebben veel vragen over hoe het is om dood te gaan maar durven vragen met betrekking tot het proces van sterven vaak niet met ouders te bespreken. Ze willen hun ouders niet nog verdrietiger maken”, aldus Rebecca. En ook ouders vinden het vaak heel lastig om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dat terwijl juist het in gesprek gaan met elkaar als gezin een heel belangrijke stap vormt in het proces van afscheid nemen en rouw en het kind voorbereidt op wat er gaat komen.

Een praktisch en eerlijk boek

Dit boek is dan ook heel praktisch geschreven. Veel belangrijke aspecten rond het doodgaan komen aan bod. Wat gebeurt er met het lichaam voordat je doodgaat? En wat gebeurt er als het hart niet meer klopt en je bent overleden? Van wensen m.b.t. het wassen en aankleden direct na overlijden tot aan wensen rond orgaandonatie of de keuze voor begraven of cremeren en wensen wie naast de kist mag lopen..., alles komt heel open aan de orde. Ook worden veel begrippen uitgelegd, die kinderen mogelijk niet kennen. Een echt doe- en ontdek boek!

Weten wat je kind wilt

Het initiatief voor dit boek is jaren geleden bij Claudia ontstaan. Doordat Claudia voorafgaande aan het overlijden van kinderen probeerde het gezin te begeleiden in de mogelijkheden die er zijn rond de uitvaart, kwam zij in gesprek met een jongen van 15 jaar. Hij was verrast dat hij eigen keuzes kon maken en wist al heel snel wat hij wilde: een kist zo blauw als de muur en zijn kamer. “Nou, en dat was me een mooie kleur blauw! Fel en krachtig. Ik ben toen naar de bouwmarkt gegaan en heb met de kleurcode verf laten mixen en de kist in precies de kleur van zijn kamer geverfd. Op maat, zoals deze jongen het wilde. Dit heeft het gezin heel veel troost geboden.”, vertelt Claudia. Bij ouders is er altijd wel een diepe wens te weten wat het kind had gewild, vertelt Rebecca uit haar praktijk. Het is troostrijk om in de geest van het kind te kunnen handelen.  

Het boek moet dan ook ouders (gezinnen) ondersteunen, informatie geven aan het kind (ook zonder de ouders) en verbinding en troost bieden. Het is een doe-boek, zoals kinderen zijn. Claudia en Rebecca hopen dat ouders en kind (gezinnen) elkaar in het moeilijkste moment van afscheid nemen kunnen vinden.

 

Doe-boek: Hoe zou jij het willen?


Het boek is voor € 9,50 te bestellen via de website: www.hoezoujijhetwillen.nl