Prijs voor ‘Verpleegkundige Family Integrated Care 2016’ uitgereikt aan pionier kinderpalliatieve zorg!

Prijs voor ‘Verpleegkundige Family Integrated Care 2016’ uitgereikt aan pionier kinderpalliatieve zorg!

Op het EACH congres van 23 september werd de eerste kinderverpleegkundige Award uitgereikt aan een professional die volgens collega’s, ouders, kinderen of leidinggevenden ‘Family Integrated Care’ in de praktijk handen en voeten geeft en daarin een voorbeeld voor anderen kan zijn. Kinderverpleegkundige Clementine Dekkers van het Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis kreeg van alle genomineerden de meeste stemmen. Zij mag zich een jaar lang Family Integrated Care verpleegkundige van 2016 noemen.

Clementine ontving, onder ovatie van de aanwezigen in de zaal, de prijs uit handen van Hester Rippen, directeur van Stichting Kind & Ziekenhuis en in aanwezigheid van Andre Rouvoet, voorzitter bestuur Zorgverzekeraars Nederland.  

Clementine begeleidt kinderen in de palliatieve fase van ziekenhuis naar huis. Zij zorgt er altijd voor dat ouders een actieve rol krijgen in de communicatie, de besluitvorming en de dagelijkse zorg voor het zieke kind, waardoor ook kinderen met een complexe zorgvraag na een behandeling snel naar huis kunnen. Clementine is een warme professional die altijd de juiste toon weet te treffen naar het kind en zijn of haar ouders, waardoor het contact met het ziekenhuis een ander karakter krijgt. 

Clementine is naast bijzonder verpleegkundige tevens een pionier op het gebied van kinderpalliatieve zorg in Nederland en al vele jaren actief betrokken bij het landelijk platform kinderpalliatieve zorg. Zij heeft aan de wieg gestaan van het 1e palliatief team in een kinderziekenhuis in Nederland – het ‘PALTER’ team op de afdeling oncologie van het Sophia Kinderziekenhuis. Clementine begeleidt in haar functie van verpleegkundig consultent kinderen en ouders vanuit het ziekenhuis naar huis, waarbij zij de focus legt op het begeleiden van ouders bij het houden van de regie en het stimuleren van beleggen van zorgtaken bij ouders, op maat en passend bij de wensen van ouders en kind. Clementine is op dit moment tevens actief betrokken bij de oprichting van het Kinder Comfort Team in het Sophia Kinderziekenhuis