Project 3e jaar studenten van de Hogeschool Utrecht “Publiciteit voor kinderen in de palliatieve zorg”

Project 3e jaar studenten van de Hogeschool Utrecht “Publiciteit voor kinderen in de palliatieve zorg”

Een groep 3e jaar studenten van de minor Palliatieve Zorg heeft, voor haar opdracht van de Hogeschool Utrecht om publiciteit te genereren aan een deelaspect van de palliatieve zorg, de keuze gemaakt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg voor kinderen. 
Zij zijn tot deze keuze gekomen omdat het in hun ogen een belangrijk onderdeel van de zorg is waar nog te weinig bekend over is en waar de opleiding nog weinig aandacht aan besteed. Daarnaast hebben zij ervaren dat veel mensen en medestudenten bij palliatieve zorg denken aan ouderen en oncologische patiënten en minder aan kinderen. 

Lenzo de Klerk, Maria Wallaard, McGregor Spalburg, Paula Nuñez, Romy Siliakus en Sylvie Engelander hebben voor de uitvoering van de opdracht gekozen om op een centrale plek in het schoolgedeelte van het UMC Utrecht en in het gebouw van de Hogeschool van Utrecht een informatiestand op te zetten. Stichting PAL heeft de studenten kunnen ondersteunen door informatiemateriaal ter beschikking te stellen. Met de stand hebben zij bij de (toekomstige) beroepsgroep artsen en verpleegkundigen aandacht kunnen vragen voor kinderpalliatieve zorg en de bijzondere aspecten van deze zorg. 

“Veel zorgprofessionals kunnen in hun loopbaan te maken krijgen met de zorg en begeleiding van kinderen in de palliatieve fase en diens gezinnen. Om in zo’n situatie goede zorg te kunnen verlenen is er kennis nodig over deze vorm van zorg”, aldus de studenten. 

De studenten kijken terug op een geslaagd project, met veel aandacht van medestudenten voor dit onderwerp. Zij hebben veel informatie kunnen delen en inspirerende gesprekken gevoerd. 

Een onderdeel van de opdracht was een enquête, afgenomen bij artsen en verpleegkundigen in opleiding, over de huidige kennis en interesse in palliatieve zorg voor kinderen. Hiervoor hebben zij de volgende vragen opgesteld:

  • Ben je bekend met de definitie van palliatieve zorg voor kinderen?
  • Krijg je in je opleiding informatie over palliatieve zorg voor kinderen?
  • Zou je dit onderwerp meer willen zien in de opleiding?

 

Op iedere vraag kon worden geantwoord met ja of nee . Hieronder zijn de resultaten verwerkt waarin er een onderscheid is gemaakt tussen verpleegkundigen en artsen in opleiding.

Vraag 1: Ben je bekend met de definitie van palliatieve zorg voor kinderen?

  Ja Nee
Artsen 10 20
Verpleegkundigen 10 16

Vraag 2: Krijg je in je opleiding informatie over palliatieve zorg voor kinderen?

  Ja Nee
Artsen 7 23
Verpleegkundigen 2 24

Vraag 3: Zou je dit onderwerp meer willen zien in de opleiding?

  Ja Nee
Artsen 24 6
Verpleegkundigen 20 6

 

In de uitkomsten van de enquête zien de studenten de indruk bevestigt dat er weinig aandacht is voor palliatieve zorg bij kinderen in de opleiding en dat er als gevolg daarvan ook maar in beperkte mate kennis over dit onderwerp is. Tevens constateren zij op basis van alle gevoerde gesprekken een grote behoefte bij studenten om meer te weten te komen over palliatieve zorg voor kinderen. 

De studenten zijn tevreden met het verloop en de uitkomst van hun ‘promotiestunt’. Zij hebben hun project uiteindelijk naar alle tevredenheid afgerond. Het eindresultaat was prima in orde. De studenten hebben meer mensen kunnen aanspreken dan ze in eerste instantie gedacht hadden en de stand is door velen als goed verzorgd beoordeeld.