Project kinderpalliatieve netwerken nu een jaar Kinder Comfort Teams!

Project kinderpalliatieve netwerken nu een jaar Kinder Comfort Teams!

Het is nog maar net een jaar geleden dat er was besloten dat de interne kinderpalliatieve netwerken in twee academisch kinderziekenhuizen ‘Kinder Comfort Teams’ zouden heten. Kinder Comfort Team Sophia en Kinder Comfort Team Willem Alexander: ze hebben zich in het afgelopen jaar gepresenteerd en gepositioneerd in het Erasmus MC-Sophia en het LUMC. 

Elk team op haar eigen wijze, maar in de basis veel gemeenschappelijk. De teams organiseren, elk 2x per maand een multidisciplinair overleg op een vast tijdstip (maandag om 16:00 uur), waar patiënten kunnen worden besproken, of waar advies kan worden ingewonnen op het gebied van advance care planning of het opstellen van een individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg. De Kinder Comfort Teams zijn ondersteunend en raadgevend en nemen in geen geval de behandeling over.

Er is heel hard gewerkt aan het opstellen van een protocol en vooral aan het bekend worden in de twee ziekenhuizen. Rome is niet op een dag gebouwd en ook voor de ontwikkeling van de Kinder Comfort Teams geldt dat het niet moet worden overhaast. Voor ons geen nieuwe inzicht, want deze ervaring hadden wij ook al gemaakt tijdens de oprichting van het Emma Thuis team (AMC). In de komende jaren zullen de teams steeds meer een eigen plaats gaan krijgen in de organisaties en ingebed raken in de reguliere zorg. Een ding staat nu al vast: na het bijwonen van of participeren in een multidisciplinair overleg is men overtuigd van de meerwaarde van het Kinder Comfort Team.

Het einde van het gesubsidieerde project komt in zicht, maar ook na het symposium op 27 januari 2017 gaan we door. Er zijn nog veel te veel goede ideeën die moeten worden uitgewerkt. We houden u op de hoogte!