Project ‘Regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg in landelijke samenhang’ is gestart

Project ‘Regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg in landelijke samenhang’ is gestart

In het najaar is een start gemaakt met de opzet van drie nieuwe Netwerken Integrale Kindzorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind in de regio’s Noord-Holland & Flevoland (AMC/ VUmc), Zuid-West (Erasmus MC) en Utrecht (UMCU). De stuurgroepen van deze netwerken zijn inmiddels 1 of 2 keer bij elkaar gekomen om kennis te maken en met elkaar te brainstormen over welke uitdagingen en ambities er zijn binnen hun regio. 

 

 

Algemene speerpunten die naar voren komen, zijn:

  • De sociale kaart van de regio uitgebreid in kaart brengen: welke organisaties en zorgprofessionals zijn er in de regio allemaal betrokken bij gezinnen met een ernstig ziek kind en waar ligt hun expertise.
  • Meer inzicht krijgen in de behoeften van gezinnen.
  • De samenwerking tussen de betrokken zorgverleners optimaliseren, met in het bijzonder aandacht voor de samenwerking met huisartsen en de academische kinderziekenhuizen.

Netwerken Integrale Kindzorg
De netwerken fungeren als aanspreekpunt voor zowel ouders, zorgprofessionals als zorgorganisaties en hebben als doel om een zorgcontinuüm te realiseren rond gezinnen met een ernstig ziek kind, de deskundigheid van zorgverleners in de regio te verhogen en complexe casuïstiek te coördineren. Daarnaast zullen in elk netwerk hulpmiddelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd in de dagelijkse zorg, gericht op o.a. de sociale kaart en informatievoorziening. Per regio is het de bedoeling om tot een passende aanpak te komen om deze doelen te realiseren. Het netwerk en de netwerkcoördinator spelen een belangrijke rol in de uitvoering. In het netwerk Holland Rijnland wordt momenteel een netwerkcoördinator aangesteld. In de andere 3 regio’s zal begin komend jaar een netwerkcoördinator worden geworven. Het is de verwachting dat vanaf medio 2017 nogmaals drie regionale netwerken integrale kindzorg worden opgezet om tot een volledige landelijke dekking te komen. Het gaat dan om de regio’s Zuid-Oost (Radboudumc), Noord-Oost (UMCG) en Limburg & Zuid-Oost Brabant (UMCM). Goed nieuws is dat de netwerken, zodra ze operationeel zijn, een beroep kunnen doen op de subsidieregeling vanuit VWS zo dat voortzetting van de netwerken na de projectfase is geborgd. De landelijke samenwerking, afstemming en training van de verschillende netwerken wordt geborgd vanuit het Expertise KPZ i.o.

Programmaleider
Sinds 1 oktober dit jaar ben ik, Carolien Huizinga, begonnen bij Stichting PAL als programmaleider van dit project. Ik heb het stokje overgenomen van Stephanie Vallianatos, zij is nu in de rol van adviseur betrokken bij het project. Naast een start maken met het project stonden de afgelopen paar maanden voor mij ook in het teken van kennismaking. Tijdens de verschillende gesprekken kwam de urgentie van het project naar voren: de regionale netwerken kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Samengenomen met alle enthousiaste reacties van betrokkenen heb ik er alle vertrouwen in dat we er met z’n allen een mooi project van gaan maken de komende 2,5 jaar.

Voor vragen of meer informatie over het project kunt u contact opnemen via c.huizinga@kinderpalliatief.nl