0
Projectfase Medische Kindzorgsysteem (MKS) ten einde. Het MKS werkt!


Projectfase Medische Kindzorgsysteem (MKS) ten einde. Het MKS werkt!

 


Wat in 2013 begon met het rapport 'Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg' is uitgegroeid tot het Medische Kindzorgsysteem (MKS); een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg, gericht op zieke kinderen.

De systematiek achter het MKS borgt de continuïteit van zorg op vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling. Het MKS is een manier van werken om de overdracht van zieke kinderen van ziekenhuis naar huis goed te regelen. Hierbij gaat het om integrale kindzorg, of de zorg nu thuis plaatsvindt, in het ziekenhuis, op het medisch kinderdagverblijf, of waar dan ook. Ouders hebben de regie en de kinderarts is medisch eindverantwoordelijk. Een kinder­verpleegkundige of andere professional coördineert de zorg.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg deelt dit MKS gedachtegoed, is een van de initiatiefnemers en is daarom gedurende de projectfase van het MKS een nauwe partner. Inmiddels loopt de projectfase ten einde. Na twee jaar en zes proeftuinen zijn er goede resultaten behaald: het MKS werkt! Uit de diverse proefimplementaties, gebaseerd op ervaringen en behoeftes van ouders en zorgprofessionals, zijn verschillende tools ontwikkeld die zorgverleners en ouders kunnen helpen, bijvoorbeeld: folders, handreikingen, een kwaliteitsstandaard en uitgangspunten voor de hulpbehoeftescan en het zorgplan. Het format voor het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg met bijbehorende handreiking maakt onderdeel uit van deze tools. Het zijn handige tools voor iedereen die meer wil weten over integrale kindzorg met het MKS en de vier fasen: van ontslag uit het ziekenhuis en het organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis tot en met het bepalen van het vervolgtraject als deze zorg niet langer nodig is. 

De implementatie van MKS gaat ook na het einde van deze proeftuinperiode door. Er is al in juli 2018 een routekaart met een beschrijving van vervolgactiviteiten gepresenteerd en overhandigd aan Minister de Jonge. De Patient Journeys, en de landelijke werkagenda die daaruit voort is gekomen, maken onderdeel uit van het vervolg. Hierop zullen wij uitgebreid ingaan in onze volgende nieuwsbrief (juli 2019).

Vanuit het Kenniscentrum zullen wij in eerste instantie op driehoofdlijnen werken aan de verdere implementatie van MKS:

 

  • De verdere implementatie en herziening van het Individueel Zorgplan (IZP) Kinderpalliatieve Zorg
  • De verbreding van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) naar de doelgroep gezinnen met ernstig en chronisch zieke kinderen (ook al zijn deze niet palliatief of palliatief-terminaal).
  • Initiëren van een proeftuin voor integraal indiceren. Ook hierover binnenkort meer in onze nieuwsbrief.

 

Lees hier het eindrapport met daarin de resultaten.