Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin gepubliceerd

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin gepubliceerd

 

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin gepubliceerd

De nieuwe ‘reflectietool integrale zorg voor kind en gezin’ ontwikkeld door Vilans en het NJi is gepubliceerd. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin. De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn als inspirerend praktijkvoorbeeld opgenomen.

 

De reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. De reflectietool helpt zorgverleners om de zorg, de ondersteuning en het onderwijs beter te organiseren en af te stemmen op de behoeften van kind en gezin. In de tool zijn (film)portretten van gezinnen en hun situatie te vinden. Deze portretten bevatten verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden om zelf te werken aan integrale zorg voor kind en gezin. Tevens helpt de tool om alle zorg en ondersteuning van een gezin in kaart te brengen, door middel van een Mindmap. Zo zien alle betrokkenen snel en overzichtelijk met wie samenwerking nodig is om integrale zorg en ondersteuning te bieden.

 

Lees hier meer over de tool.