Registratie consulten aan huis door kinderarts

Registratie consulten aan huis door kinderarts

 

Registratie consulten aan huis door kinderarts

Onlangs heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg de Registratiewijzer ‘palliatieve zorg bij kinderen’ Kinder Comfort Teams en het Emma Thuis team gepubliceerd. Op dit moment leggen wij werkbezoeken af bij de Kinder Comfort Teams om deze registratiewijzer toe te lichten.

Een veel gestelde vraag is hoe huisbezoeken door medisch specialisten geregistreerd dienen te worden. In de wetgeving wordt het huisbezoek niet expliciet vermeld bij de definitie van de locatie van polikliniekbezoek. Daarom hebben we om verduidelijking bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd. Het antwoord luidde:

De locatie van een polikliniekbezoek kan in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen worden. Hierbij bent u niet gebonden aan de locaties die artikel 24 lid 1 van de Nadere regel medisch-specialistische zorg (NR/REG-1907a) staan, deze locaties zijn voorbeelden. U mag dus een polikliniekbezoek aan huis registreren mits er afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Uiteraard moet ook aan de overige voorwaarden voor het registreren van een polikliniekbezoek voldaan zijn, zoals omschreven in artikel 24 lid 1 van de nadere regel NR/REG-1907a.

Voor kinderartsen, in zowel de academische ziekenhuizen als algemene ziekenhuizen, is het van belang dat u afspraken maakt met de zorgverzekeraars. Verder willen we adviseren om te controleren of de aansprakelijkheidsverzekering bij huisbezoeken voldoende dekkend is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen via de mail: info@kinderpalliatief.nl.