Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

 

De afgelopen maanden hebben geestelijk verzorgers en tevens leden van NIK Utrecht Esli Jongen, Elisabeth van Windt, Loes Berkhout en Johannes Verheijden hard gewerkt aan de totstandkoming van de scholing “Inleiding in spiritualiteit in de Kinderpalliatieve Zorg”. Na twee try-outs, welke in totaal door 15 vrijwillige deelnemers van NIK Utrecht werden bijgewoond, is de scholing af en kan deze worden uitgerold binnen NIK Utrecht en worden gedeeld met andere Netwerken Integrale Kindzorg.

 

Wat houdt de scholing in?

De scholing bestaat uit een bijeenkomst van drie uur, waarin kort de geschiedenis van de kinderpalliatieve zorg wordt geschetst. Ook wordt er aandacht besteed aan een belangrijke oorzaak voor veel levensvragen bij ouders met een kind in een palliatief traject: (levend)verlies en rouw. Het hoofdbestanddeel van de scholing richt zich op spiritualiteit en beantwoordt de volgende vragen: 

  • Wat is spiritualiteit? 
  • Hoe ga je ermee om in de dagelijkse praktijk? 
  • Met wat voor vragen kunnen ouders komen?
  • Hoe adresseer je deze vragen?
  • Wanneer verwijs je door naar een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger?

 

Belangstellenden voor deze scholing – welke gratis wordt aangeboden aan leden van de Netwerken Integrale Kindzorg – kunnen contact opnemen met Johannes Verheijden, coördinator NIK Utrecht, Noord-Holland & Flevoland: j.verheijden@kinderpalliatief.nl.