Start pilot Copiloten

Start pilot Copiloten

Start pilot Copiloten

Voor gezinnen met een kind met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB)


Medio 2017 is de landelijke Werkgroep ‘Wij zien je Wel’ door staatssecretaris van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB. De werkgroep is in gesprek gegaan met ouders, betrokken professionals en organisaties. Op basis van deze gesprekken is een toekomstbeeld geschetst van hoe de kwaliteit van leven van ZEVMB gezinnen kan verschuiven van overleven naar leven.


Pilotproject Copiloten

Om dit toekomstbeeld realiteit te laten worden starten vijf pilotprojecten. Eén van deze projecten is de pilot Copiloten. Twee vragen vormden de basis: Hoe kan de ondersteuning van gezinnen rondom een ZEVMB-kind het beste worden ingericht? En hoe kan dit zo gedaan worden dat de kwaliteit van leven en de participatie van het gezin als geheel én van de individuele gezinsleden verbetert? Het antwoord hierop is: door een Copiloot in te zetten.

Wat doet een Copiloot?

Een Copiloot staat als gelijkwaardig partner naast het gezin en ontzorgt hen door bijvoorbeeld aanvragen voor hulpmiddelen en de coördinatie van zorg op zich te nemen. Een Copiloot werkt niet als uitvoerend zorgprofessional, maar als organisator en schakel tussen de verschillende instanties rondom het gezin. De stille kracht op de achtergrond, de steun en toeverlaat waarvan je weet dat die er altijd is, een ‘doener’, die veel regelwerk uit handen neemt, terwijl anderen de zorg verlenen. 

50 gezinnen kunnen deelnemen

Inmiddels is een team van Copiloten geselecteerd en wordt de koppeling met gezinnen gemaakt. 50 gezinnen door het hele land kunnen aan de pilot meedoen. Tijdens het project wordt afstemming gezocht met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Zo zullen de Copiloten onder andere contact zoeken met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in hun regio om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen, zodat passende oplossingen voor de gezinnen gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie? Kijk op de website van Wij zien je Wel.