Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

 

Sinds 2015 wordt er door de UMC’s en kinderthuiszorgorganisaties gebruik gemaakt van het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP). In dit plan kunnen behandelafspraken voor de palliatieve fase vastgelegd worden, evenals wensen en behoeften van kind en ouders. Vanuit ouders én zorgverleners horen we dat het geen prettig werkzaam document is. Om die reden gaan we in de komende jaren in samenspraak met ouders en zorgverleners een werkbare, volledige en digitale versie ontwikkelen en implementeren. Hiervoor krijgen we een subsidie. 

 

Onderzoek en implementatie

Voor het optimaliseren van het IZP is een subsidie toegekend aan prof. dr. mr. Eduard Verhagen (UMCG), prof. dr. Leontien Kremer (Amsterdam UMC, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie), dr. Judith Aris (UMCG), dr. Marijke Kars (Julius Centrum UMCU) en de zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. In samenspraak met ouders en zorgverleners wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van de inhoud van het IZP, en wordt vervolgens met behulp van de zeven regionale NIK het vernieuwde IZP in de Kinder Comfort Teams en eerstelijns organisaties geïmplementeerd. Via deze nieuwsbrief zullen we u met enige regelmaat op de hoogte houden van de voortgang.