Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan gaat van start

Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan gaat van start

Na uitvoerig onderzoek, in samenwerking met ouders en zorgverleners, kan vanaf 1 maart – in een testfase - gebruik worden gemaakt van het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP). Het Individueel Zorgplan is bedoeld om goede afspraken te maken over de zorg voor en behandeling van kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende diagnose en om deze goed vast te leggen. De testfase duurt acht maanden, waarna het IZP nogmaals geëvalueerd wordt en zo nodig aangepast zal worden.

Het Individueel Zorgplan: essentieel in de zorg voor ernstig zieke kinderen
Als een kind niet meer beter wordt, dan komt er veel op het gezin af. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners uit allerlei disciplines gegeven. Deze zorgverleners moeten allemaal met elkaar samenwerken en op de hoogte zijn van alle informatie en afspraken rondom kind en gezin. Het IZP helpt hierbij.

Aandacht voor meer dan de medische zorg
Naast het maken en vastleggen van afspraken moet het IZP ook helpen met het op elkaar aan laten sluiten van de zorg in het ziekenhuis, de zorg thuis en in de eigen omgeving (zoals op school). De zorg kan dan namelijk makkelijker van elkaar overgenomen worden. Uniek aan het IZP is dat er niet alleen oog is voor de medische zorg voor het kind, maar juist ook voor de psychologische, sociale, pedagogische (opvoeding en onderwijs) en spirituele aspecten.

Een IZP wordt opgesteld bij diagnose, niet pas in de terminale fase
Judith Aris-Meijer, projectleider en postdoc onderzoeker kinderpalliatieve zorg UMC Groningen, vertelt in een interview met ZonMw over het IZP: Een IZP is er voor kinderen in de hele palliatieve fase. Dit is iets anders dan de palliatief terminale fase. Kinderen kunnen vanwege hun complexe aandoening soms jaren in de palliatieve fase zijn. Met het herziene IZP streven we ernaar dat de hoofdbehandelaar het invullen binnen acht weken na de diagnose opstart, in overleg en samenwerking met de ouders. Het IZP kunnen zij tijdens het hele traject aanpassen.”

Informatie voor:

  • Zorgverleners: vanaf maart 2022 zal, in het kader van het onderzoek, het vernieuwde IZP in de praktijk getest gaan worden door zorgverleners. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind kunnen ook in aanraking komen met het vernieuwde IZP. Daarom kunt u op onze website het IZP inzien zodat u weet wat u kunt verwachten.
  • Ouders: bent u ouder of verzorger van een ernstig ziek kind, maar is er nog geen IZP opgesteld? Maak het bespreekbaar bij uw hoofdbehandelaar en geef aan dat u graag een Individueel Zorgplan op wilt laten stellen.

    Handige links:

- Lees het artikel “Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?
- Bekijk de korte introductievideo over kinderpalliatieve zorg
- Informatiepagina Individueel Zorgplan
- Kijk voor meer informatie over (deelname aan) het onderzoek op de website van het IZP-project.