Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, zaterdag 10 oktober, werd het themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘ gelanceerd. Dit boekje beschrijft een breed scala aan onderwerpen waarmee de omgeving van een ziek kind te maken kan krijgen. Het boekje staat vol ervaringsverhalen van kinderen en ouders. Ook vindt u er informatie over allerlei vormen van hulp, worden er praktische tips aangereikt en leest u er over ontwikkelingen binnen de kinderpalliatieve sector. 

Het boekje is er in de eerste plaats voor het zieke kind, de ouders en de broers en zussen. Daarnaast is het bedoeld voor iedereen die door een ernstig ziek kind geraakt wordt: familie, vrienden, buren, collega’s maar ook professionals in de zorg en het onderwijs. Voor meer informatie over het bestellen van het themaboekje kunt u contact met ons opnemen via e-mail. 

Dit themaboekje verscheen als bijlage bij het ‘Pal voor u magazine’, een uitgave van Uitgeverij Zezz in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg en Bureau MORBidee. Het is mede mogelijk gemaakt door Stichting PAL , Monuta Charity Fund en het CBSIKZ fonds.