Themagroepen dragen bij aan verbeteren kinderpalliatieve zorg

Themagroepen dragen bij aan verbeteren kinderpalliatieve zorg

Het is één van de kernopdrachten van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg om goede voorbeelden en knelpunten - ervaren door kind, gezin en zorgprofessionals - op te halen en te vertalen naar innovatieve projecten, beleid, onderzoek, richtlijnen en/of scholing. Zo wordt vanuit de praktijk actief en concreet bijgedragen aan het optimaliseren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland. Wat in theorie echter goed uitvoerbaar leek, bleek in de praktijk helaas weerbarstig.

Alle innovaties en verbeteringen die het Kenniscentrum realiseert zijn gebaseerd op ervaringen van kind & gezin en het werkveld. Die input is dan ook van onschatbare waarde voor ons. Waar we echter tegenaan liepen is dat die ervaringen niet alleen heel divers blijken te zijn, maar ze verschillen ook per regio en zijn daardoor niet altijd even eenvoudig te duiden. Er is op landelijk niveau geen rode draad uit te halen. Dat maakt het dan ook complex. Want, hoe gaan we dan met deze waardevolle input om? Hoe kun je dan bijvoorbeeld een lokale ervaring vertalen naar landelijk beleid?
Om tot kwalitatief goede en passende kinderpalliatieve zorg te komen, hebben we een duurzame, actieve stroom van kennisuitwisseling nodig tussen de praktijk, beleidsmakers, onderzoekers en het veld van betrokken stakeholders. Op de huidige manier bleek dat, zoals aangegeven, nog niet goed uit de verf te komen. Tijd voor een nieuwe aanpak!

Ondersteuning voor duurzame verbetering

Omdat het Kenniscentrum een duurzame verbetering wil realiseren in de stroom aan kennisuitwisseling en kennisontwikkeling, hebben wij dr. Jeroen van der Velden (professor of Strategy Alignment and Director of the Center for Strategy, Organization & Leadership, Nyenrode Business Universiteit) en Ria Slingerland (senior adviseur in ontwikkeltrajecten en verandervraagstukken bij organisaties binnen de gezondheidszorg) gevraagd ons te ondersteunen. Samen met hen willen we komen tot een vernieuwende aanpak, passend bij de visie en doelstelling van het Kenniscentrum en de werkwijze van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK). De NIK zijn namelijk een belangrijke schakel in het ophalen van best practices en knelpunten. Zij vervullen hiermee één van de kerntaken van het Kenniscentrum.

 

Nieuwe aanpak: het organiseren van themagroepen

De nieuwe aanpak – en de oplossing voor het goed omgaan met de ervaringen van kind en gezin en zorgprofessionals – zit in het organiseren van zogeheten themagroepen. Een themagroep is een (online) bijeenkomst van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Tijdens deze bijeenkomst komt één specifiek thema / vraagstuk aan bod. De deelnemers hebben ieder op hun eigen manier ervaring met het betreffende thema. Voorbeelden van thema’s die besproken kunnen worden, zijn: het verkennen van online leren, de overgang van kindzorg naar volwassenzorg, het in kaart brengen van hiaten in het zorg- en ondersteuningsaanbod van de kinderpalliatieve zorg en de financiering van nazorg.

 

Hoe een themagroep in zijn werk gaat
In de afgelopen maanden heeft het Kenniscentrum samen met Jeroen van der Velden en Ria Slingerland een stappenplan ontwikkeld voor het houden van themagroepen. Zo kunnen bepaalde onderwerpen in de kinderpalliatieve zorg op een gestructureerde manier verder uitgediept worden. Een themagroep werkt vraag gestuurd, heeft een tijdelijk (projectmatig) karakter en wordt dus gevormd door (ervarings-)deskundigen op het desbetreffende thema.

Per thema worden via een vaste structuur doelstellingen, gewenste resultaten en een planning geformuleerd. De opbrengst van een themagroep is afhankelijk van de opdracht, maar is altijd concreet en afgebakend. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn: een antwoord op een vraag, het creëren van een nieuwe richtlijn of input leveren om beleid te vormen en/of te implementeren. Tevens kan de uitkomst van een themagroep dienen om het scholingsaanbod of wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Hiermee dragen themagroep overleggen heel concreet bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland.

 

De Netwerken Integrale Kindzorg ondersteunen de themagroep bijeenkomsten. Dit doen ze – naast het ophalen van best practices en knelpunten – door vanuit hun regionale netwerken thema’s aan te gedragen en door netwerkleden deel te laten nemen aan een themagroep.

 

Inbedden nieuwe werkwijze

Op dit moment wordt het houden van een (online) themagroep bijeenkomst ingebed in de structuur van het Kenniscentrum. Na een aantal oefensessies en een geslaagde eerste themagroep over het thema ‘digitalisering scholingsaanbod kinderpalliatieve zorg’ (waarin we gelijk konden inspelen op de huidige COVID-maatregelen), zien we er naar uit om in de toekomst meer van dit soort themagroepen te organiseren.

 

Het is een verrijking om zoveel (ervarings-)deskundigen uit het hele land samen aan (de digitale) tafel te hebben waardoor er efficiënt kwalitatief inhoudelijke informatie opgehaald kan worden rondom een specifiek vraagstuk.

 

 

Wil je meer weten over deze nieuwe werkwijze? Neem dan contact op met Mara van Stiphout (m.vanstiphout@kinderpalliatief.nl)