Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en BINKZ zijn samen in oktober 2020 de pilot “domeinoverstijgend indiceren” gestart. Het doel van de pilot is om te zorgen dat er uiteindelijk voor kind en gezin één indicatie komt voor alle zorg en ondersteuning die nodig is. Met het organiseren van deze kennissessie willen wij ouders informeren, maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan over het hele proces van de indicaties en de verschillende wetgevingen die er zijn. Wat gaat wel goed en waar liggen de knelpunten en worden ouders wel betrokken bij de communicatie door de verschillende partijen. Al deze ervaringen willen wij graag met u ophalen in deze kennissessie.

Datum: woensdag 26 januari 2022
Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur
Locatie: online via Teams
Onderwerp: Tussenevaluatie pilot domeinoverstijgend indiceren
Doelgroep: Ouder(s) en/of verzorgers van ongeneeslijk zieke kind(eren) (0-23 jaar)

 

Programma
Deel 1: Video presentatie
In een korte video nemen wij u mee in de tussentijdse resultaten van de pilot domeinoverstijgend indiceren.

Deel 2: Tijdens het tweede gedeelte van de kennissessie willen we graag ervaringen en input ophalen van ouder(s ). Dit doen we door in drie verschillende groepen een bepaald onderwerp te bespreken. Elke groep zal begeleid worden door een procesbegeleider om te komen tot een goede uitwerking van het besproken onderwerp.

Deel 3: In het derde deel van de kennissessie gaan we de ervaringen van de drie onderwerpen gezamenlijk met elkaar delen en bespreken. Alle ervaringen die wij kunnen ophalen in deze kennissessie zijn zeer waardevol voor het vervolg van de pilot. Uw deelname wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk maandag 24 januari voor 16:00 uur.

Aanmelden kan per email naar:
Joyce Stakenburg / joyce@jblorenz.nl / tel 06-83646606

Te downloaden documenten