Save the date! Symposium ‘Iedereen aan de slag met MKS’

Save the date! Symposium ‘Iedereen aan de slag met MKS’

Ieder kind heeft recht op de beste medische zorg. Anno 2022 organiseren we die zorg standaard volgens de MKS-werkwijze: de Medische Kindzorg Samenwerking....
Subsidieoproep ZonMw: proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg

Subsidieoproep ZonMw: proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg

Nederlandse onderzoeksorganisaties, zorgorganisaties, beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van patiënten en/of zorgverzekeraars kunnen subsidie...
‘Het Individueel Zorgplan biedt gespreksleidraad over kwaliteit van leven’

‘Het Individueel Zorgplan biedt gespreksleidraad over kwaliteit van leven’

Het Individueel Zorgplan (IZP) is vernieuwd. Er is veel input verzameld bij zorgverleners en ouders hoe het plan verbeterd kon worden. Ook ouder Johan van...
Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Sarike de Zoeten

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Sarike de Zoeten

Het Steunpunt Ouders zou er niet zijn gekomen zonder de inzet van drie ouders. Sarike de Zoeten vertelt haar verhaal.

Leermiddelen voor ouders: update over de toolkit

Leermiddelen voor ouders: update over de toolkit

Het project ‘Toolkit voor ouders’ is in volle gang. In dit project ontwikkelen we een aantal leermiddelen voor ouders van een kind met een...
Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan gaat van start

Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan gaat van start

Na uitvoerig onderzoek, in samenwerking met ouders en zorgverleners, kan vanaf 1 maart – in een testfase - gebruik worden gemaakt van het vernieuwde...
Intrede kinderpalliatieve zorg in mbo-onderwijs

Intrede kinderpalliatieve zorg in mbo-onderwijs

Mbo-zorgprofessionals hebben een belangrijke rol in de kwaliteit van leven voor ernstig zieke kinderen. Wij zijn dan ook verheugd dat het Kenniscentrum in...
Kosten-batenanalyse wijst uit: het Medische Kindzorg Systeem is rendabel én waarde toevoegend!

Kosten-batenanalyse wijst uit: het Medische Kindzorg Systeem is rendabel én waarde toevoegend!

Het Medische Kindzorg Systeem (MKS) is een methode voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis voor...
In gesprek met de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht: Marise Voskens

In gesprek met de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht: Marise Voskens

We zijn verheugd dat Marise Voskens is toegetreden als voorzitter van de raad van toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Wij heten Marise...
“Ik wil zichtbaar maken dat de dood van een kind er ook is”

“Ik wil zichtbaar maken dat de dood van een kind er ook is”

Passie voor het vak - Floortje Agema

Floortje Agema, onder andere mortuariummedewerker in het Radboud universitair medisch centrum over haar passie voor het vak. 
Als een kind niet meer beter wordt: informatieflyer voor huisartsen

Als een kind niet meer beter wordt: informatieflyer voor huisartsen

Huisartsen komen zelden in aanraking met kinderen die niet meer beter worden en ze weten de weg in het kinderpalliatieve zorglandschap niet altijd goed te...
Samen op onderzoek in Wonder Labs

Samen op onderzoek in Wonder Labs

De methode Wonder Labs helpt om te praten over de kwaliteit van leven van kinderen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. ‘In Wonder Labs...
Kinderpalliatieve zorg verdient veel meer aandacht

Kinderpalliatieve zorg verdient veel meer aandacht

In de kinderpalliatieve zorg gaat het om kinderen die weliswaar een levensbedreigende of levensverkortende ziekte hebben, maar die zich wel gewoon blijven...
Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?

Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?

Na uitvoerig onderzoek in samenwerking met ouders en zorgverleners wordt binnenkort het vernieuwde Individueel Zorgplan geïmplementeerd. Maar wat is een...
Kinder Comfort Team Utrecht: “Alles staat of valt met samenwerking”

Kinder Comfort Team Utrecht: “Alles staat of valt met samenwerking”

Dat samenwerking van cruciaal belang is om goede kinderpalliatieve zorg te leveren, vertellen 2 leden van het KCT Utrecht.

Ervaringen pilot Domeinoverstijgend Indiceren gedeeld in videosessies

Ervaringen pilot Domeinoverstijgend Indiceren gedeeld in videosessies

De ervaringen die opgedaan zijn tijdens de pilot Domeinoverstijgend Indiceren worden gedeeld in videosessies.

Oproep ouderpanel: leermiddelen voor ouders met een ernstig ziek kind

Oproep ouderpanel: leermiddelen voor ouders met een ernstig ziek kind

Voor ouders met een ernstig ziek wordt momenteel een toolkit met leermiddelen ontwikkeld. Het doel van de toolkit is het ondersteunen van ouders, zodat zij...
Ouders vertellen over de zorg voor hun zieke kind

Ouders vertellen over de zorg voor hun zieke kind

De afgelopen tijd zijn er verscheidene ervaringsverhalen met het Kenniscentrum gedeeld via onze Ervaringsmeter. Deze zijn nu te lezen op ons platform...
Onderzoek naar spiritualiteit en verbondenheid in het kinderziekenhuis

Onderzoek naar spiritualiteit en verbondenheid in het kinderziekenhuis

Interview met Nette Falkenburg

Promotieonderzoek Nette Falkenburg onderzoekt betekenisvolle niet-toevallige gebeurtenissen die ouders ervaren tijdens het palliatieve traject van hun kind...
“Bij verlies en overlijden gaat het om meer dan alleen het medische aspect”

“Bij verlies en overlijden gaat het om meer dan alleen het medische aspect”

Passie voor het vak - Maraliza de Haan

Maraliza de Haan, opleidingscoördinator E-learning bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, over haar passie voor het vak.

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Erika van de Bilt

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Erika van de Bilt

Het Steunpunt Ouders zou er niet zijn gekomen zonder de inzet van drie ouders. Erika van de Bilt is een van die ouders. In dit...
Tip uit onze boekenkast: ‘Wij zijn nooit voorbij’

Tip uit onze boekenkast: ‘Wij zijn nooit voorbij’

In ‘Wij zijn nooit voorbij’ staan zeven verhalen van ouders die een kind verloren hebben. Ze nemen u mee in de emotionele achtbaan.
Online luister- en deelsessie voor ouders

Online luister- en deelsessie voor ouders

Op 8 en 10 februari kunnen ouders met elkaar in gesprek tijdens online luister- en deelsessies.

Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Tussenevaluatie pilot domeinoverstijgend indiceren

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en BINKZ zijn samen in oktober 2020 de pilot “domeinoverstijgend indiceren” gestart. Het doel van de pilot...
Videosessies: ervaringen uit de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Videosessies: ervaringen uit de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Om de kennisvraagstukken die vanuit de pilot geïdentificeerd zijn en de opbrengsten van de oplossingen breed te delen, worden er 16 december, 20...
12345