‘Van papier naar praktijk’

‘Van papier naar praktijk’

 

Op 26 april 2018 waren wij te gast op het symposium ‘Van papier naar praktijk’ van IKNL. Het symposium stond geheel in het teken van de implementatie van het ‘Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland’. Het kwaliteitskader is inmiddels voorzien van een addendum speciaal voor de kinderpalliatieve zorg. Aan elk domein van het kwaliteitskader is in Pallialine een paragraaf eigens voor de kinderpalliatieve zorg toegevoegd, waarin de link wordt gelegd naar de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen. Met dank aan Judith Aris, projectmedewerker van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg i.o. en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

Tijdens het symposium op 26 april hebben wij vanuit het voorbeeld van succesvolle implementaties in de kinderpalliatieve zorg gekeken naar de implementatie van het kwaliteitskader. Vragen als: “Wat als je helemaal vanaf scratch mag bouwen maar er geen middelen voor beschikbaar zijn - wat zou je dan doen?” werden tijdens deze workshop besproken. 

 

Aan de hand van de ontwikkeling en implementatie van de kinderpalliatieve zorg door onder andere de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen, de Kinder Comfort Teams en de regionale Netwerken Integrale Kindzorg, is in deze workshop naar de succesfactoren gekeken en op een interactieve manier over de ‘lessons learned’ gesproken: 

  • Het succes van de implementaties in de kinderpalliatieve zorg ligt verankerd in een hoge mate aan passie, ambitie en urgentie. Door deze factoren te creëren, te stimuleren en te delen, is in het hele werkveld draagvlak ontstaan.
  • ‘Storytelling’ als sleutel tot succesvolle verandering werd door velen in de zaal herkend. 
  • Een ander aspect dat aan de orde kwam, zijn nieuwe manieren van implementatie die een succesvolle implementatie ondersteunen: van ‘meedenken & een beetje meedoen’ naar ‘echte co-creatie’.
  • Het creëren en verankeren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid van stakeholders (lees: bestuurders) werd ook door de aanwezigen als belangrijk element gezien. Dat betekent ook dat deze resources (tijd en middelen) beschikbaar moeten stellen, want de werkdruk in de uitvoering is al hoog. 
  • Mentorschap en support voor de betrokken medewerkers is in de implementatiefase van projecten in de kinderpalliatieve zorg cruciaal gebleken. Sta ‘trial & failure’ toe en neem tijd voor systematische reflectie van de transfer van papier naar praktijk. 
  • En het laatste aspect dat werd besproken, is het aspect van “What’s in it for me”? De zorgverleners op de werkvloer dragen elke zorginnovatie. Voor hen is verandering ook het opmaken van een persoonlijke balans tussen ’winnen en verliezen’ en van toegevoegde waarde op het eigen werkproces en de zorg die zij leveren aan de patiënt. 

 

Wij kijken terug op een inspirerende dag. Voor vragen over het addendum voor kinderen kunt u terecht bij Judith Aris (info@kinderpalliatief.nl).