Vanaf 2019 extra middelen voor begeleiding kind & gezin door geestelijk verzorger en rouw- & verliestherapeut

Vanaf 2019 extra middelen voor begeleiding kind & gezin door geestelijk verzorger en rouw- & verliestherapeut

 

Vanaf 2019 extra middelen voor begeleiding kind & gezin door geestelijk verzorger en rouw- & verliestherapeut

 

Ieder mens geeft betekenis en zin aan zijn of haar leven en de gebeurtenissen daarin. Als er sprake is van ingrijpende veranderingen in het leven door middel van een ernstige ziekte of door een naderend levenseinde, kan het zijn dat men worstelt met zingevingsvragen.

 

Extra impuls

Vanaf 2019 geeft het Ministerie van VWS een extra impuls aan de inzet van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg. Dit maakte Minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Ook gezinnen met een kind dat kinderpalliatieve zorg nodig heeft, kunnen een beroep op deze regeling doen. Het gaat hierbij om een bijdrage voor de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding in de thuissituatie.

Omdat rouw- en verliesbegeleiding geen beschermde titel is, heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg voor deze regeling kwaliteitseisen ontwikkeld waaraan rouw- en verliesbegeleiders die een beroep op deze regeling willen doen moeten voldoen.

 

Onderzoek: geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding niet goed toegankelijk

Uit onderzoek is gebleken dat de bereikbaarheid van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen niet optimaal is. Dit komt onder andere omdat levensvragen zich niet makkelijk laten vertalen in een hulpvraag. Verder speelt mee dat geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders organisatorisch niet altijd onderdeel uitmaken van het zorgproces. Ook zijn er problemen geconstateerd betreffende de financiering van deze specifieke vorm van begeleiding. Deze wordt door de zorgverzekeraars slechts beperkt of helemaal niet vergoed en behoort ook lang niet altijd tot het aanbod binnen een gemeente. Dat maakt dat het ene gezin wel gebruik kan maken van spirituele zorg of rouw- en verliesbegeleiding, maar een ander gezin niet. Tevens laat onderzoek zien dat ernstig zieke kinderen vanuit ziekenhuizen sneller naar huis gaan, en dat de zorg zwaarder en complexer wordt (Rapportage ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’, pagina 19).

 

Netwerken Integrale Kindzorg helpen

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) kunnen gezinnen die behoefte hebben aan spirituele zorg of rouw- en verliesbegeleiding helpen bij het vinden van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Daarnaast verloopt de daadwerkelijke toegang tot deze financiële regeling ook via de NIK. De toegang tot deze zorg geldt niet alleen voor levenseindevragen maar - in het verlengde van de definitie van kinderpalliatieve zorg: ‘start bij diagnose levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte (WHO)’ – juist voor de hele ziektefase!

 

In deze factsheet leest u wat de 'subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie' precies betekent.