Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

De laatste 10 jaar is er veel veranderd in het zorglandschap van de kinderverpleegkundige. Al deze veranderingen zijn opgenomen in het vernieuwde Expertisegebied Kinderverpleegkunde. “De kinderverpleegkundigen herkennen zich veel meer in dit profiel. Ze doen hartstikke veel, maar dat kwam nooit goed naar voren. Nu staat er in het expertisegebied omschreven wat de kinderverpleegkundige daadwerkelijk doet en kan. Dat geeft ook trots, dat je zo’n mooi veld beslaat.” Een interview met Jacobien Wagemaker, voorzitter van V&VN Kinderverpleegkunde. 

Wat is er precies veranderd?

Het nieuwe Expertisegebied Kinderverpleegkunde is een generalistisch gebied en beschrijft het profiel van de kinderverpleegkundige; waar ze werkt, wat ze doet, welke kennis ze behoort te hebben, volgens welke uitgangspunten ze werkt etc. “Voorheen beschreef het vooral de klinische setting waarin de verpleegkundige werkzaam was en maar ten dele de 1e lijnszorg. Dat is nu aangepast. Juist kinderen worden bijvoorbeeld veel vaker thuis verpleegd. Deze zorg aan huis (1e lijnszorg) was niet beschreven in het expertisegebied en is nu specifiek geformuleerd. Wat er nu bijvoorbeeld ook specifiek in omschreven staat, is dat kinderen ook zorg kunnen ontvangen in een verpleegkundig kinderzorghuis (kinderhospice) of in een verpleegkundig kinderdagverblijf.”

 

Kinderpalliatieve zorg duidelijker gespecificeerd

Elke kinderverpleegkundige krijgt te maken met palliatieve zorg. De definitie van palliatieve zorg, die onder andere door Stichting PAL is geformuleerd, is in het vernieuwde expertisegebied duidelijker omschreven. Palliatieve zorg betreft niet alleen de terminale fase, maar begint al als er een levensverkortende diagnose is gesteld. “Juist de klinisch verpleegkundigen beseffen nu dat ze eigenlijk veel meer palliatieve zorg behoren te geven en het ook veel vaker op hun pad komt dan dat ze voorheen dachten. Dat komt enerzijds door het beleid van Stichting PAL en de NVK (o.a. de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen) en anderzijds door deze aanpassing van het expertisegebied door V&VN Kinderverpleegkunde en de regiotour die afgelopen jaar volle zalen trok met de scholing ‘Kinderpalliatieve zorg’. Mensen worden zich er op deze manier meer van bewust.”

Van vraaggericht naar vraaggestuurd

Op een heleboel vlakken is er de laatste jaren al ontzettend veel veranderd in de zorg. Het nieuwe expertisegebied draagt bij aan die verandering die zich richt op vraaggestuurd werken in plaats van vraaggericht. “Door het expertisegebied breed te omschrijven en accorderen breng je wel een en ander in beweging. Mensen vinden het terecht dat het gebeurt, maar ook lastig. Veel organisaties denken nog aanbod- en vraaggericht en willen vanuit die denkwijze toch meerdere ‘mini-specialisaties die passen in dat specifieke werkveld’. Als je dat echter zou doen, dan doe je kind en gezin absoluut tekort. Zij gaan door de hele keten heen en dan is het niet wenselijk op elke afdeling en elke organisatie een ander soort verpleegkundige te hebben. Ouders en kinderen vinden nu vaak al zoveel onduidelijk en blijven professionals in de verschillende lijnen informeren over de werkwijze.”

Erkenning voor het gezin

Jacobien: “Voor het vak kinderverpleegkunde vinden wij het belangrijk dat kinderverpleegkundigen werken vanuit de visie Family Centered & Integrated Care die erkenning geeft aan het gezinssysteem. In de gezondheidsvraag van een kind is het kind maar de helft van de ‘patiënt’, de rest van het gezin (zoals kind en gezin hun gezin definiëren) is de andere helft van de patiënt. Daarbij is het van belang dat kinderverpleegkundigen werken vanuit de Rechten van het Kind (UNICEF 1989) en vanuit de daarvan afgeleide handvesten Kind & Ziekenhuis (1994) en Kind & Zorg (2014). Daarin dienen kinderverpleegkundigen de hulpbehoefte van kind en ouders als vertrekpunt te nemen en deze naast de professionele inzichten te plaatsen van waaruit ze vervolgens tot een zorgplan komen.”

Het vernieuwde Expertisegebied Kinderverpleegkunde wordt gebruikt in alle projecten waaraan V&VN Kinderverpleegkunde aan en meewerkt. Het expertisegebied is gratis digitaal beschikbaar voor leden van V&VN kinderverpleegkunde. Een gedrukte versie is voor leden gratis (excl. verzendkosten) en voor niet-leden tegen een vergoeding beschikbaar.