Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Samen met de collega’s van de congresfractie van V&VN Kinderverpleegkunde en de betrokken sprekers kijken wij terug op een succesvolle reeks van vier mini-symposia over kinderpalliatieve zorg. Vier keer uitverkocht en een wachtlijst! Kinderpalliatieve zorg is een thema dat leeft. Een terugblik van Meggi Schuiling-Otten, directeur Stichting PAL.

Kinderpalliatieve zorg is een expertisegebied dat onder de aandacht is, maar waarbij zorgverleners veelal met nog onbeantwoorde vraagstukken zitten. De vier mini-symposia zijn een goed voorbeeld van hoe organisaties door krachten te bundelen belangrijke thema’s op de kaart zetten, kennis delen en tot bijzondere resultaten komen. De symposia werden gehouden in het Martini Ziekenhuis in Groningen, Amphia Ziekenhuis in Breda, Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

380 deelnemers, waaronder (kinder-) verpleegkundigen,  pedagogisch medewerkers, artsen, geestelijk verzorgers en rouwtherapeuten, werden op de vier avonden verwelkomt.  Zij volgden met veel belangstelling de vier lezingen over respectievelijk:

 

  • een stukje geschiedenis en inzicht in de uitganspunten van goede kinderpalliatieve zorg. 
  • verdieping in pijn bij kinderen en concrete handvaten voor behandeling van pijn en het gebruik van morfine.
  • de impact van kinderpalliatieve zorg in de thuissituatie uit het zicht van een ervaringsdeskundige/ouder en een kinderthuiszorg verpleegkundige.
  • het belang van bewuste en zorgvuldige communicatie met het zieke kind. 

Wij danken alle sprekers voor hun bijdrage en V&VN Kinderverpleegkunde voor hun bijzondere inzet. 

Wilt u ook een lezing of mini-symposium over kinderpalliatieve zorg in uw organisatie of ziekenhuis organiseren? Wij ondersteunen u graag bij de inhoudelijke invulling en het organiseren van de sprekers. U kunt ons benaderen via info@kinderpalliatief.nl