Wereldkankerdag 2021

Wereldkankerdag 2021

In ons land krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Ondanks dat de overlevingskans voor kinderen met kanker de afgelopen decennia enorm is toegenomen - momenteel ruim 75% - sterft in Nederland om de 2-3 dagen een kind aan kanker.

 

Er is een groot verschil tussen kanker op de kinderleeftijd en kanker bij volwassenen. De soort kanker is anders, de onderliggende biologie is anders en de behandeling genezingskansen zijn anders. Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. (bron: www.vokk.nl)

 

Er is daarom ook een groot verschil in palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Bij kinderen ligt de focus vanaf de diagnose op het welzijn van het hele gezin en op kwaliteit van leven van kind en gezin. ‘Gewoon mee kunnen doen’. Het gewone leven staat centraal. Kinderpalliatieve zorg sluit aan bij alles waar gezinnen met een ernstig ziek kind voor komen te staan.

Kinderpalliatieve zorg richt zich dus niet alleen op de medische en verpleegkundige kant, dus de behandeling van het zieke kind, maar juist ook op emoties en (levens)vragen van ouders, broers en zussen. En ook een goede overdracht van zorg (de brug) van ziekenhuis naar huis is van groot belang. Daarom zijn er in alle academische kinderziekenhuizen en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie Kinder Comfort Teams opgericht. En de 7 Netwerken Integrale Kindzorg helpen ouders verder bij alle vragen rond de zorg in de thuissituatie.

 

Specifiek voor de palliatieve zorg aan gezinnen met een kind met kanker is door de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) de website ‘Koesterkind’ ontwikkeld. 

Vandaag, op Wereldkankerdag, staan mensen wereldwijd stil bij de impact en de gevolgen van kanker. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.

 

Meer dan 220 organisaties, zoals inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen bundelen hun krachten. Zij organiseren samen lokale en regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met kanker te maken hebben (gehad). Meer informatie voor alle activiteiten vindt u op Wereldkankerdag.