Wij zien je Wel overhandigt rapport aan Minister de Jonge

Wij zien je Wel overhandigt rapport aan Minister de Jonge

De werkgroep Wij zien je Wel heeft op 20 maart jl. het rapport ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’ overhandigd aan Minister Hugo de Jonge.

 

Deze werkgroep heeft het doel om de kwaliteit van leven voor de gezinnen met een Zeer Ernstig Meervoudig Beperkt (ZEVMB) kind te verbeteren. De ZEVMB kinderen zelf krijgen meestal wel de zorg die nodig is, daar zorgen de ouders wel voor, maar juist de ouders zelf, broers en zussen gaan eraan onderdoor. Daarom focust Wij zien je Wel zich specifiek op hen en op wat hun kwaliteit van leven verbetert. Zij zijn dan ook de reden dat deze werkgroep ontstaan is en dat het rapport ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’ er is gekomen.

 

Er is gestart met acht diepte-interviews met gezinnen met een ZEVMB kind. Dit om te begrijpen en in kaart te brengen wat deze gezinnen meemaken. Het resultaat is een overzicht van zes knelpunten en oplossingsrichtingen. Deze vormen het startpunt van het werk van de werkgroep Wij zien je Wel. De knelpunten en interviews zijn beschreven in de rapportage ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’. Dit rapport is op 20 maart jl. overhandigd aan de minister en door hem doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

 

Bijeenkomsten: aanmelden kan nog

Op dit moment vinden er, naar aanleiding van het rapport, regionale ouderbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten inventariseert de werkgroep of ouders zich voldoende in het rapport herkennen, wat ze nog missen en wat men wil dat de werkgroep oppakt. Daarnaast wordt er een bijeenkomst voor professionals georganiseerd op 31 mei aanstaande in Utrecht. Als afvaardiging van de regionale bijeenkomsten zullen hierbij ook een aantal ouders aanwezig zijn en met de zorgprofessionals in gesprek gaan. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan nog steeds, meer informatie over data & locaties is te vinden op: www.wijzienjewel.nl/bijeenkomsten.

 

Op basis van de inventarisaties van de bijeenkomsten gaat de werkgroep met concrete verbeteringen aan de slag. Zij zullen met aanbevelingen komen en best practices ontwikkelen, die mogelijk ook voor andere groepen of in andere domeinen toepasbaar zijn. Hierin zal de werkgroep steeds verbinding zoeken met de vele initiatieven die er in dit veld al worden opgezet.

 

Meer informatie over wanneer er precies sprake is van ZEVMB, voor wie de bijeenkomsten georganiseerd worden en de specifieke focus van de werkgroep Wij zien je Wel is onderstaand Q&A document te raadplegen.