Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

Wisselstof, het blad over stofwisselingsziekten, gaat digitaal

 

VKS is tot nu toe de enige patiëntenvereniging in Nederland die hun clubblad volledig digitaal en toegankelijk maakt voor iedereen. Waarom? Dat lees je in dit artikel.


VKS - Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten – is er voor mensen met alle soorten erfelijke stofwisselingsziekten of metabole ziekten. Ze geven voorlichting, zorgen voor lotgenotencontact en behartigen de belangen van patiënten met een stofwisselingsziekte. Daarnaast zetten ze zich al vanaf het prille begin in voor betere kinderpalliatieve zorg, onder andere door actief te participeren in de Expertraad Kind & Gezin van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.  


Van papier naar digitaal 

Het magazine Wisselstof verscheen bijna 25 jaar op papier als ledenblad voor VKS. Het had altijd al de ambitie om het best gelezen blad over stofwisselingsziekten te zijn, met informatie over alle aandoeningen en ervaringsverhalen van ouders en patiënten. Maar aan de uitgave op papier zaten de nodige beperkingen, zoals het bereik en de kosten.  

Daarom is half 2019 het besluit genomen om het blad in zijn geheel te digitaliseren. Hiermee is VKS - tot nu toe - de enige patiëntenvereniging in Nederland die hun clubblad volledig digitaal en toegankelijk maakt voor iedereen. Zo vallen de distributiekosten weg en wordt het bereik vergroot. Het belangrijkste onderdeel: de ervaringsverhalen van ouders en patiënten krijgt zo een nog beter podium. 

Alle edities van 2019 zijn terug te vinden op www.wisselstof.nl en de mooiste ervaringsverhalen van de afgelopen jaren zijn onder extra edities toegevoegd. Iedereen kan er nu kennis van nemen hoe het leven met een stofwisselingsziekte er in de praktijk uitziet.