Organisatie

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een stichting en bestaat uit een raad van toezicht, een directeur bestuurder en een bureau. Daarnaast kent het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een expertise raad (branche organisaties en koepels uit de kindzorg) en een expertraad kind & gezin. 

Raad van Toezicht

                 

  Voorzitter 

  Nico Peelen
  Klinisch psycholoog

  Lees meer


 

  Secretaris 

  Ine van Hest
  Bestuurder op vrijwillige basis in de gezondheidszorg

  Lees meer


 

  Penningmeester

  Marie-José Pulles​
  Organisatieadviseur, interim manager en coach

  Lees meer


 

  Lid

  Erna Michiels
  Kinderarts - oncoloog

  Lees meer

  Lid

  Kees Noordam
  Kinderarts en directeur van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

  Lees meer


 

 

Coördinatoren Integrale Kindzorg NIK

 

Leandra Beelo

Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland

info@nikhollandrijnland.nl

 

 

 

Monique Christophe 

Netwerkcoördinator NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

info@niklimburg.nl

   


 

Maarten Vrolijk

Netwerkcoördinator NIK Noordoost

info@niknoordoost.nl

 

 

Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator NIK Utrecht

info@nikutrecht.nl

NIK Noord-Holland & Flevoland

info@niknoordholland.nl


 

Bianca Hierck

Netwerkcoördinator NIK Zuidoost

info@nikzuidoost.nl

 

Chantal van der Velden

Netwerkcoördinator NIK Zuidwest

info@nikzuidwest.nl