Organisatie

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een stichting en bestaat uit een raad van toezicht, een directeur bestuurder en een bureau. Daarnaast kent het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een expertise raad (branche organisaties en koepels uit de kindzorg) en een expertraad kind & gezin. 

Raad van Toezicht

                 

  Voorzitter 

  Nico Peelen
  Klinisch psycholoog

  Lees meer


 

  Secretaris 

  Ine van Hest
  Bestuurder op vrijwillige basis in de gezondheidszorg

  Lees meer


 

  Penningmeester

  Marie-José Pulles​
  Organisatieadviseur, interim manager en coach

  Lees meer


 

  Lid

  Erna Michiels
  Kinderarts - oncoloog

  Lees meer


 

  Lid

  Ria de Heus
  Bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van subsidieverlening in de gezondheidszorg.

  Lees meer

   

Coördinatoren Integrale Kindzorg NIK

 

Leandra Beelo

Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland

info@nikhollandrijnland.nl

 

 

 

Monique Christophe 

Netwerkcoördinator NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

info@niklimburg.nl

 

Claudia Geenen

Netwerkcoördinator Noord-Holland & Flevoland

info@niknoordholland.nl


 

Elsbeth Rispens

Netwerkcoördinator NIK Noordoost

info@niknoordoost.nl


 

Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator NIK Utrecht

info@nikutrecht.nl


 

Vacature

Netwerkcoördinator NIK Zuidoost

info@nikzuidoost.nl

 

Chantal van der Velden

Netwerkcoördinator NIK Zuidwest

info@nikzuidwest.nl