Jaarverslag 2020

2020 was een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie hebben wij ons werk noodgewdongen op een andere, meer digitale manier ingericht. Neemt niet weg dat wij ook in 2020 weer volop geïnvesteerd hebben in het stimuleren, initiëren en organiseren van samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dwars door de muren en schotten van bestaande domeinen heen. Bekijk het factsheet met alle mijlpalen van 2020, of blader door het jaarverslag hieronder.


Beloningsbeleid Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Onze stichting werkt met betaalde medewerkers in loondienst en binnen projecten en diensten ook met ingehuurde krachten en vrijwilligers. De toezichthouders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris, wel een onkostenvergoeding. De stichting volgt vrijwillig, vor zover mogelijk, de CAO Ziekenhuizen . De medewerkers ontvangen allemaal een salaris conform functieregeling en salarisschalen binnen de CAO Ziekenhuizen.  Deze inzet is direct gekoppeld aan projectplannen en projectbegrotingen, waarbij de bekostiging veelal gebaseerd is op projectsubsidies of subsidies uit fondsenwerving.
 

Jaarverslag 2019

Download het factsheet 2019

Download het jaarverslag 2019

 

Jaarverslag 2018

Download het factsheet 2018

Download het jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2017

Download het factsheet 2017

Download het jaarverslag 2017

 

Anbi formulier

Download het Anbi formulier