Het Kenniscentrum in cijfers in 2021

 

2021 was het tweede opeenvolgende jaar in het teken van de covid pandemie. Een jaar waarin het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ondanks de beperkingen die digitale ontmoetingen met zich meebrengen, de relaties met samenwerkingspartners binnen onze netwerken verder hebben kunnen versterken. We zijn trots op onze medewerkers en alle betrokkenen die zo hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. We hebben ouders en zorgprofessionals digitaal ontmoet, hebben weer meer dan duizend studenten getraind en zijn proactief en vormgevend betrokken geweest bij belangrijke strategische landelijke ontwikkelingen.


Bekijk hier het jaarverslag 2021

 

Factsheet 2021

Bekijk hier de factsheet van het jaaroverzicht 2021.


 

2020

 

Download het factsheet 2020

Download het jaarverslag 2020

 

2019

Download het factsheet 2019

Download het jaarverslag 2019

 

2018

Download het factsheet 2018

Download het jaarverslag 2018

 

2017

Download het factsheet 2017

Download het jaarverslag 2017

 

Anbi formulier

Download het Anbi formulier 2021
Download het Anbi formulier 2020
 

Beloningsbeleid Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Onze stichting werkt met betaalde medewerkers in loondienst en binnen projecten en diensten ook met ingehuurde krachten en vrijwilligers. De toezichthouders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris, wel een onkostenvergoeding. De stichting volgt vrijwillig, voor zover mogelijk, de CAO Ziekenhuizen. De medewerkers ontvangen allemaal een salaris conform functieregeling en salarisschalen binnen de CAO Ziekenhuizen. Deze inzet is direct gekoppeld aan projectplannen en projectbegrotingen, waarbij de bekostiging veelal gebaseerd is op projectsubsidies of subsidies uit fondsenwerving.