Secretaris

Ine van Hest
Oud directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Nevenfuncties:

  • Adviseur Peter Manschot Fonds
  • Advisory Board E- Compared project
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Agis Zorginnovatiefonds (Secretaris)
  • Lid Alliantie Gender en Gezondheid WOMENinc
  • Lid bestuur Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (palliatieve zorg voor kinderen) Secretaris
  • Lid bestuur Stichting VUmc Fonds (Secretaris)
  • Lid Programmacommissie Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)ZonM
  • Adviseur Shaerpa Shaping Impact
  • Voorzitter Cliëntenraad Alexander Monro Ziekenhuis

Mijn werkzame leven heeft zich altijd afgespeeld in de gezondheidszorg. Begonnen bij de Ziekenfondsraad (thans ZorgInstituut Nederland), doorgestroomd naar de universiteit Maastricht waar ik docent gezondheidsrecht was. Daarnaast was ik zelfstandig adviseur. In 1999 was ik betrokken bij het opzetten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, waarvan ik daarna 16 jaar directeur ben geweest. Sinds september 2015 ben ik met pensioen. Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heb ik leren kennen bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars als een ambitieuze en betrouwbare organisatie die zich inzet voor betere zorg van ernstig zieke kinderen. Het is een eer daaraan te mogen bijdragen als secretaris van het bestuur.