Secretaris

Ine van Hest
Oud directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Nevenfuncties:

  • Lid bestuur Stichting ADORE
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Agis Zorginnovatiefonds (Secretaris)
  • Lid bestuur Stichting VUmc Fonds (Secretaris)
  • Lid Monitoringscommissie Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)ZonM
  • Lid Raad van Advies Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid

Mijn werkzame leven heeft zich altijd afgespeeld in de gezondheidszorg. Begonnen bij de Ziekenfondsraad (thans ZorgInstituut Nederland), doorgestroomd naar de universiteit Maastricht waar ik docent gezondheidsrecht was. Daarnaast was ik zelfstandig adviseur. In 1999 was ik betrokken bij het opzetten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, waarvan ik daarna 16 jaar directeur ben geweest. Sinds september 2015 ben ik met pensioen. Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heb ik leren kennen bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars als een ambitieuze en betrouwbare organisatie die zich inzet voor betere zorg van ernstig zieke kinderen. Het is een eer daaraan te mogen bijdragen als secretaris van de raad van toezicht.