Richtlijnen

Met de totstandkoming van de Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen, vanuit een nauwe samenwerking tussen NKV, IKNL, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en velen betrokken experts ontstaan, is tevens de grondsteen gelegd voor verdere ontwikkelingen binnen de kinderpalliatieve zorg. Aanbevelingen uit deze richtlijn geven richting aan opvolgende projecten ter verbetering van de zorg en het komen tot een sluitende zorgstructuur.

Handreiking voor professionals in de eerste lijn

Handreiking voor professionals in de eerste lijn

Palliatieve zorg voor kinderen met kanker

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

De richtlijn Palliatieve zorg is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Voorzitter van de werkgroep: prof. dr....
Richtlijn levensbeëindiging bij pasgeborenen

Richtlijn levensbeëindiging bij pasgeborenen

Dit document ‘Zorgvuldigheidseisen rond actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen met een ernstige aandoening’ betreft een actualisatie van het...
Veldnorm chronische beademing

Veldnorm chronische beademing

De veldnorm chronische beademing bij kinderen is ontwikkeld op basis van de veldnorm chronische beademing 1.0, bedoeld voor patiënten vanaf 16 jaar en...
Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, Vereniging Kinderkanker Nederland (voorheen VOKK), VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of...
Handreiking kinderpalliatieve zorg bij (Z)EMB

Handreiking kinderpalliatieve zorg bij (Z)EMB

Samen voor goede zorg aan kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en hun gezinnen

Visie op palliatieve zorg voor kinderen met (zeer) ernstige, meervoudige (verstandelijke en lichamelijke) beperkingen ((Z)EMB) of kinderen met een...
Handreiking Kindercardiologie & Kinderpalliatieve Zorg

Handreiking Kindercardiologie & Kinderpalliatieve Zorg

Samen voor goede zorg aan kinderen met een ernstig aangeboren of verworven hart- en vaataandoening en hun gezinnen

Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag het leven van een persoon met een ernstige...
Verwijsgids zorg aan kinderen met een hersentumor

Verwijsgids zorg aan kinderen met een hersentumor

Veel kinderen met een hersentumor krijgen problemen met tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook kunnen zij...
Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Toelichting voor kinderverpleegkundige voor het inventariseren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor de...