Professionals

Kinderpalliatieve zorgverlening is zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot na overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. In onderstaande 8 themagebieden vindt u informatie in relatie tot kinderpalliatieve zorg, bedoeld voor u als (zorg)professional.