Hebben jullie als gezin input voor de herziening van de Richtlijn Palliatieve zorg aan kinderen?

Hebben jullie als gezin input voor de herziening van de Richtlijn Palliatieve zorg aan kinderen?

De ‘Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen’ uit 2013 wordt herzien.

Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Wie over deze levensvragen wil praten, kan bellen naar het landelijke telefoonnummer.

Nieuwe website met verhalen van ouders over de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind

Nieuwe website met verhalen van ouders over de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind

Hoe ervaren ouders de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind? Op kindzorgervaring.nl lees je vanaf nu hun verhalen. Over wat goed gaat en wat beter kan. En wat dat voor hen betekent.

Slapen vissen?

Slapen vissen?

Jette is net jarig geweest. Ze is nu tien jaar. Tien! Haar kleine broertje Emiel niet: die blijft voor altijd zes.

Succesvolle en waardevolle NIK Luistersessies voor ouders

Succesvolle en waardevolle NIK Luistersessies voor ouders

In de tweede week van juni organiseerden de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) drie luistersessies via beeldbellen voor ouders van een zorgintensief kind. Bijzonder mooie en openhartige ontmoetingen, waarin ouders vertelden hoe zij de coronaperiode (hebben) ervaren.

10 jaar Kinderpalliativzentrum Datteln

10 jaar Kinderpalliativzentrum Datteln

In juni bestond het Kinderpalliativzentrum Datteln 10 jaar. Nu zou u zich kunnen afvragen waarom wij aandacht besteden aan het jubileum van een Duits kinderpalliatief centrum. Wat velen niet weten is dat het Kinderpalliativzentrum Datteln een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Kinder Comfort Teams in de (academische) kinderziekenhuizen in Nederland door het delen van hun ervaringen en inzichten.

Nieuw lid Raad van Toezicht

Nieuw lid Raad van Toezicht

Wij zijn verheugd dat Wouter Kollen is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Hij is kinderarts-oncoloog, gespecialiseerd in stamceltransplantatie bij kinderen met leukemie en werkzaam in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (PMC).

Koppelbed voor het eerst ingezet binnen de kinderpalliatieve zorg

Koppelbed voor het eerst ingezet binnen de kinderpalliatieve zorg

Kort interview over inzet koppelbed

In Limburg is voor het eerst een koppelbed ingezet voor een kindje van 3 jaar dat van de palliatieve fase in de terminale fase terecht kwam. Dominique Huveneers, verpleegkundig afdelingshoofd Verblijf en Klinische Zorg van Adelante Zorggroep, vertelt hierover.

‘Onderwijs is voor een ziek kind een stukje normaal binnen het abnormale.’

‘Onderwijs is voor een ziek kind een stukje normaal binnen het abnormale.’

INTERVIEW Charlotte de Vrede - Rubriek: Passie voor het vak, nieuwsbrief juli 2020.

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is Charlotte de Vrede aan het woord. Zij werkt als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij OZL Midden- en Zuid-Limburg en is aangesloten bij het landelijk netwerk Ziezon (ziek zijn en onderwijs). Tevens is zij netwerklid van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant.

‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

Om meer zicht te krijgen op wat zorgprofessionals bezighoudt in deze tijden van corona, zowel op persoonlijk vlak als op werkvlak, hebben de netwerkcoördinatoren van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) begin mei een vragenlijst uitgezet. Hier hebben 71 zorgprofessionals op gereageerd. In dit artikel delen wij de uitkomsten.

Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Ongeveer een jaar geleden berichtten we dat er zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd waren en dat er daarmee landelijke dekking gerealiseerd is. Een netwerk opstarten en draaiende houden, is in de praktijk echter een hele kunst. Daarom is Jeroen van der Velden (professor of Strategy Alignment and Director of the Center for Strategy, Organization & Leadership, Nyenrode Business Universiteit) aan de slag gegaan samen met de netwerkcoördinatoren om de NIK verder te professionaliseren en daarmee ook de doelgroep die de NIK ondersteunt uit te breiden.

Luisteren naar andere ouders met een zorgintensief kind

Luisteren naar andere ouders met een zorgintensief kind

Ben je ouder van een zorgintensief kind?
Heb je vragen over de zorg voor je kind in corona tijd en ben je benieuwd hoe andere ouders dit aanpakken?
Wil je andere ouders helpen door jouw ervaringen te delen?
Dan is de luistersessie van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) via Zoom beeldbellen voor jou bedoeld.

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Bekijk alle mijlpalen van 2019 op ons factsheet of lees het jaarverslag.

Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Samenwerkende kindzorgpartijen lanceren webpagina met informatie over coronavirus voor de kindzorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Interview met Renate van Huizen (jb Lorenz) over de uitvoering van de landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg en de behaalde stappen in het data-analyse project, wat hier onderdeel van is.

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft meegewerkt aan het CZO Flex Level project. Doel: opleidingen beter aan laten sluiten bij de praktijk. Kinderpalliatieve zorg is geborgd in 6 EPA’s.

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verzorgt een tijdelijk aanbod van digitaal afstandsonderwijs.

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Zorgprofessionals aangesloten bij de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen voor een luisterend oor terecht bij rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers.

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

In de rubriek ‘passie voor het vak’ uit onze nieuwsbrief vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is Karen Bindels - de Heus aan het woord. Zij is kinderarts erfelijk aangeboren aandoeningen in het ErasmusMC-Sophia in Rotterdam en medeoprichter van het Kinder Comfort Team aldaar.

Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg (zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening) vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen.