De klas neemt afscheid

De klas neemt afscheid

Een boek voor kinderen waarbij iemand uit de klas binnenkort dood gaat.

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afgelopen week hebben er op uitnodiging van het Ministerie van VWS diverse gesprekken plaats gevonden om te komen tot een plan van aanpak omtrent de...
Ben je al klaar voor 2020?

Ben je al klaar voor 2020?

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt er weer een landelijke dag georganiseerd door stichting Langs de Zijlijn.

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Donderdag 16 januari stond er een artikel in het NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC...
Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kenniscentrum...
Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

In het najaar heb ik, Chantal van der Velden (coördinator NIK Zuidwest), kennis mogen maken met Karin Geleijns, een kinderneuroloog met een prachtige...
Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

10 december jl. vond er een uitwisselingsbijeenkomst voor geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens...
IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

De afgelopen jaren is in samenwerking met kinderen met een ernstige aandoening, hun ouders en zorgverleners IMPACT ontwikkeld, een hulpmiddel om advance...
Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zetten zich in voor systeemgerichte zorg voor het gehele gezin rondom de thuissituatie. Hierbij spreken we over zowel...
In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

Over het activeren van bewustwording, de samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het op één lijn zitten om (kinder)palliatieve zorg...
Een nieuwe uitstraling e-learning kinderpalliatieve zorg

Een nieuwe uitstraling e-learning kinderpalliatieve zorg

Sinds 2015 is er een e-learning kinderpalliatieve zorg beschikbaar voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze e-learning bestaat uit drie...
Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Acht jonge professionals van Talent for Care  stelden samen met ouders, kinderverpleegkundigen en experts adviezen op voor Mark Vogt en Tessa...
‘Onderzoek doen naar wat er toe doet, dat zijn we kinderen verplicht.’

‘Onderzoek doen naar wat er toe doet, dat zijn we kinderen verplicht.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer...
Financiële steun voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Financiële steun voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Verblijft jouw zieke kind thuis? En heb je vragen als: hoe ondersteun ik mijn kind en eventuele broertjes en zusjes in dit proces? Wat vertel ik mijn...
Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Een kinderboek over rouwen in de klas was er nog niet. Reden genoeg voor vier studenten Geneeskunde uit Groningen om het boek ‘De klas neemt...
2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

Advance care planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders zich bewust worden van hun...
Film: Van ziekenhuis naar huis

Film: Van ziekenhuis naar huis

Na de eerste fase met uw kind in het ziekenhuis, waarbij de diagnose is gesteld, komt er een moment van terugkeer naar huis. Dan is er vaak veel te...
Meer informatie over thuiszorg voor uw kind

Meer informatie over thuiszorg voor uw kind

Wat kunt u verwachten van zorg thuis voor uw kind? Lees het in de digitale folder 'Wat als je kind ongeneeslijk ziek is.  [Klik op de...
Begeleiding bij zorg van ziekenhuis naar huis

Begeleiding bij zorg van ziekenhuis naar huis

Om voor ernstig zieke kinderen en hun gezinnen de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen...