Landelijke dag Stichting Langs de zijlijn

Landelijke dag Stichting Langs de zijlijn

Zaterdag 15 juni vindt de 3e landelijke dag (kanker in het gezin, nu of in het verleden) van Stichting Langs de zijlijn plaats. Een dag waar er aandacht is voor de impact van kanker op een gezin. Alle (groot)ouders, kinderen, hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn welkom.

Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

Sinds 1 oktober 2018 is het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen operationeel. Het biedt ondersteuning aan artsen in complexe besluitvormingstrajecten rond het levenseinde van kinderen. In het tijdschrift Kinderarts en samenleving van NVK verscheen een artikel over het artsensteunpunt.

Nascholingsavond Kinder Comfort Team Sophia

Nascholingsavond Kinder Comfort Team Sophia

Deze avond is voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in kinderpalliatieve zorg, zowel binnen het Sophia als daarbuiten!

Uitnodiging symposium 'Uit de kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie'

Uitnodiging symposium 'Uit de kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie'

Op woensdag 3 april 2019 vindt het symposium Uit de Kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie plaats in het AFAS theater in Leusden. Het belooft een inspirerende dag te worden met diverse workshops, nationale en internationale sprekers. Het symposium is een initiatief van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinder Comfort Teams (KCT). 

6e Nationale AYA 'Jong & Kanker' Congres 7 maart

6e Nationale AYA 'Jong & Kanker' Congres 7 maart

SPACE4AYA; Hét congres voor leeftijdsspecifieke AYA zorg voor jongvolwassenen met kanker wordt op 7 maart 2019 voor de 6e keer georganiseerd!

Herziening Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gestart

Herziening Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gestart

De eerste Nederlandse Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen werd in 2013 opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met IKNL. De richtlijn bestond uit 3 grote onderdelen: symptoombestrijding, besluitvorming en organisatie van zorg. Die richtlijn is dus ondertussen 5 jaar oud en dat is een goed moment om een richtlijn te herzien en te kijken waar die aan een update toe is.

Kennisagenda - voor onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg in Nederland

Kennisagenda - voor onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg in Nederland

De Kennisagenda is een rapport waarin een inventarisatie is gedaan wat er in de afgelopen jaren allemaal aan wetenschappelijke artikelen is gepubliceerd over kinderpalliatieve zorg, en een inventarisatie wat er volgens onderzoekers, zorgprofessionals, en ouders gedaan zou moeten worden de komende jaren.

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

Een middagsymposium met verhalen van de gasten van Xenia, onze ervaringen, twee topsprekers, kunst, intimiteit en sexualiteit, troost en ontroostbaarheid, een ouder aan het woord. En dat allemaal met als host Lucas de Man.

Kennisagenda overhandigd aan ZonMw

Kennisagenda overhandigd aan ZonMw

Op 4 december jl. is de Kennisagenda voor Kinderpalliatieve Zorg officieel overhandigd aan ZonMw. De Kennisagenda is een rapport waarin een inventarisatie is gedaan wat er in de afgelopen jaren allemaal aan wetenschappelijke artikelen is gepubliceerd over kinderpalliatieve zorg, en een inventarisatie wat er volgens onderzoekers, zorgprofessionals, en ouders gedaan zou moeten worden de komende jaren.

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

In binnen- en buitenland zijn diverse interessante congressen en symposia waar wij een overzicht van hebben gemaakt. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is zelf ook aanwezig op een aantal van deze (inter)nationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Emma Thuis team vervult landelijke consultatiefunctie voor Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Emma Thuis team vervult landelijke consultatiefunctie voor Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Heeft u vragen over hoe u de zorg voor kinderen in een palliatieve fase en hun gezin moet organiseren? Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de ‘Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen’, het individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg, over hoe om te gaan met broertjes en zusjes wanneer een kind heel erg ziek is of over andere psychosociale aspecten? Of heeft u vragen over symptomen en de behandeling? Dan kunt u terecht bij het Emma Thuis team.

De kunst van écht contact maken

De kunst van écht contact maken

Nette Falkenburg is als geestelijk verzorger werkzaam binnen het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Ook maakt zij deel uit van het Kinder Comfort Team aldaar. Nette vertelt over wat haar drijft binnen de kinderpalliatieve zorg. Als er echte keuzes gemaakt moeten worden. Als het erop of eronder is, juist dan is het extra belangrijk om aandacht te vragen voor het perspectief van kind en ouders. Wat beweegt hen? Wat leeft er bij hen en wat vinden zij van waarde?

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019! Alle ouders, patiënten-, branche- en beroepsverenigingen die zich het afgelopen jaar samen met ons hebben ingezet voor betere kwaliteit van kinderpalliatieve zorg, ontzettend bedankt! 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019.

Living with a seriously ill child

Living with a seriously ill child

Since the 1970s, there has been an approximate doubling of the numbers of children reported to have longstanding illnesses. Around 100,000 children in the UK suffer chronic illness, while some 20,000 families in the UK have to cope with the prospect of a child who will not survive to adulthood. 

Stille Levens

Stille Levens

Het overlijden van een baby heeft vaak een langdurige impact op het leven van ouders. Stille Levens, van het Kenniscentrum Babysterfte, ondersteunt ouders die nu of in het verleden te maken krijgen met het overlijden van hun baby. Voor veel situaties en problemen waar je als ouder tegenaan loopt, hebben zij brochures gemaakt. Ook bieden zij informatie over rouw en is er een muziekoverzicht via Spotify te beluisteren. 

Vacature Netwerkcoördinator NIK Utrecht

Vacature Netwerkcoördinator NIK Utrecht

We zoeken een gedreven pionier die vanuit zijn/haar rol als ambassadeur kan verbinden, initiëren, adviseren en faciliteren met als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderpalliatieve zorg. De netwerkcoördinator is werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en is de trekker van Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht. 

Regionale Netwerken Integrale Kindzorg

Regionale Netwerken Integrale Kindzorg

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen.

Het Maruzza congres in Rome: wereldwijd kinderpalliatieve zorgkennis uitwisselen.

Het Maruzza congres in Rome: wereldwijd kinderpalliatieve zorgkennis uitwisselen.

In oktober 2018 vond het 4e Maruzza congres in Rome plaats en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg was daar om kennis en ontwikkelingen te delen en op te doen.

Video: Tanja van Roosmalen - Doorleven en door leven

Video: Tanja van Roosmalen - Doorleven en door leven

Wanneer een kind opgroeit met een ziekte of een beperking is dit leren omgaan met verlies en rouw. Hun pad kent een andere route met meer obstakels en beklimmingen dan bij gezonde leeftijdgenoten. Veel beklimmingen doen ze op eigen kracht, maar soms hebben ze een helpende hand nodig. Tanja van Roosmalen van Expertisecentrum Omgaan met Verlies vertelt hierover.

Vacature Programmamanager (leidinggevende)

Vacature Programmamanager (leidinggevende)

Wij zijn op zoek naar een ervaren programmamanager met leidinggevend en organiserend vermogen. Reageren kan tot en met 3 december 2018.