Detail

UITNODIGING JAARCONGRES JMZ Pro

UITNODIGING JAARCONGRES JMZ Pro

JMZ Pro, hét netwerk voor professionals voor jonge mantelzorgers, nodigt u uit voor het jaarcongres 2019 op woensdag 2 oktober aanstaande. Coöperatie VGZ...
Vacature coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost

Vacature coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost

We zoeken een gedreven pionier die vanuit zijn/haar rol als ambassadeur kan verbinden, initiëren, adviseren en faciliteren met als doel het...
7 Netwerken Integrale Kindzorg een feit!

7 Netwerken Integrale Kindzorg een feit!

Na de pilot in de regio Holland Rijnland zijn, in de periode van oktober 2016 tot april 2019, fasegewijs nog zes Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgezet...
Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

In binnen- en buitenland zijn diverse interessante congressen en symposia waar wij een overzicht van hebben gemaakt. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve...
Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker

Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2700 adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar met kanker (‘adolescents and young...
Symposium: Empower de Ouder

Symposium: Empower de Ouder

Op vrijdag 13 december a.s. organiseert het Ronald Mc Donald Kinderfonds een praktisch symposium over Family Centered Care voor Verpleegkundigen.

Podcast Levend verlies

Podcast Levend verlies

De podcast serie 'Levend verlies', gemaakt door Edith Raap en Odet Stabel, gaat om de terugkerende gevoelens van verdriet...
Afscheid nemen bestaat WEL

Afscheid nemen bestaat WEL

Het landelijk palliatief kind team organiseert op 5 oktober a.s. het congres "afscheid nemen bestaat WEL" Sprekers: Lisanne...
Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Gezocht: Ervaringsverhalen van ouders

Wij hebben de hulp van ouders nodig! Omdat wij nog zo veel van ouders kunnen leren, zijn wij op zoek naar ervaringen in de zorg voor een ernstig ziek kind....
Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Palliatieve Zorg Nederland en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bundelen krachten

Bestuurders Jessica Bruijnincx en Esmé Wiegman van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en bestuurder Meggi Schuiling-Otten van Kenniscentrum Kinderpalliatieve...
Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Als je als kind, broer/zus en ouder(s) geconfronteerd wordt met (de mogelijkheid van) het levenseinde word je in je diepste levensgevoel geraakt. Alles wat...
Huisarts van cruciaal belang

Huisarts van cruciaal belang

13 juni jl. deelden Marjolein Broeren en haar huisarts Gerco Lokate hun ervaringen over het palliatieve traject van Maxine, de dochter van Marjolein. Dit...
Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Georgische delegatie brengt werkbezoek aan Nederland

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft 17, 18 en 19 juni jl. een delegatie uit Georgië ontvangen. Palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen en...
Mantelmama

Mantelmama

Mantelmama is dé online community met blogs, nieuws & actualiteiten voor en door gezinnen met een zorgintensief kind.

EAPC organiseert hun allereerste congresdag rondom kinderpalliatieve zorg

EAPC organiseert hun allereerste congresdag rondom kinderpalliatieve zorg

Op initiatief van de EAPC Taskforce Children’s Palliative Care, waarvan het Kenniscentrum een van de initiatiefnemers is, heeft er voor het eerst in...
Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

Presentatie ‘doe-boek’ voor jongeren: Hoe zou jij het willen? Als de dood dichterbij komt

Op vrijdag 21 juni heeft Meggi Schuiling-Otten van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg het eerste exemplaar van het boek ‘Hoe zou jij het willen?...
Ministerie VWS start campagne voor ‘goed gesprek over de dood’

Ministerie VWS start campagne voor ‘goed gesprek over de dood’

Het ministerie van VWS is donderdag 20 juni een campagne gestart rondom de bewustwording voor en mogelijkheden van palliatieve zorg. Dit omdat vaak nog...
Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde

Op weg naar Advance Care Planning in de kindergeneeskunde

Kinderen met een ernstige voortschrijdende ziekte of aandoening, willen graag zorg en behandeling krijgen die bij hen en hun gezin past. Dat geldt als het...
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

Conclusion: PC health policies developed in recent years have promoted vigorous development across Europe. Preliminary data on the integration of PC into...
Hoe zou jij het willen?

Hoe zou jij het willen?

Een boek voor jongeren die te horen hebben gekregen dat ze binnenkort doodgaan.