De klas neemt afscheid

De klas neemt afscheid

Een boek voor kinderen waarbij iemand uit de klas binnenkort dood gaat.

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afgelopen week hebben er op uitnodiging van het Ministerie van VWS diverse gesprekken plaats gevonden om te komen tot een plan van aanpak
omtrent de actuele knelpunten in de indicatiestelling voor kindzorg in Zvw-pgb.

Ben je al klaar voor 2020?

Ben je al klaar voor 2020?

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt er weer een landelijke dag georganiseerd door stichting Langs de Zijlijn.

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Interview met Hester Rippen

Donderdag 16 januari stond er een artikel in het NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC n.a.v. signalen van ouders, een lager Persoonsgebonden Budget (PGB) binnen de...
Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in november 2019 de landelijke multidisciplinaire richtlijnwerkgroep...
Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

In het najaar heb ik, Chantal van der Velden (coördinator NIK Zuidwest), kennis mogen maken met Karin Geleijns, een kinderneuroloog met een prachtige wens/droom. Tijdens ons gesprek bemerkte ik vele raakvlakken met Karin en wat voor een...
Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

10 december jl. vond er een uitwisselingsbijeenkomst voor geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens deze middag kon een ieder met elkaar kennismaken en uitleg krijgen over de impuls voor...
IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

De afgelopen jaren is in samenwerking met kinderen met een ernstige aandoening, hun ouders en zorgverleners IMPACT ontwikkeld, een hulpmiddel om advance care planning toe te passen in de kindergeneeskunde. Advance Care Planning (ACP) verbindt het...
Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zetten zich in voor systeemgerichte zorg voor het gehele gezin rondom de thuissituatie. Hierbij spreken we over zowel medische zorg als psychosociale en spirituele zorg.

12345