‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

Om meer zicht te krijgen op wat zorgprofessionals bezighoudt in deze tijden van corona, zowel op persoonlijk vlak als op werkvlak, hebben de netwerkcoördinatoren van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) begin mei een vragenlijst uitgezet. Hier...
Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Ongeveer een jaar geleden berichtten we dat er zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd waren en dat er daarmee landelijke dekking gerealiseerd is. Een netwerk opstarten en draaiende houden, is in de praktijk echter een hele kunst....
Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Ben je ouder van een zorgintensiever kind? Heb je vragen over de zorg voor je kind in corona tijd en ben je benieuwd hoe andere ouders dit aanpakken? Wil je andere ouders helpen door jouw ervaringen te delen? Dan is de luistersessie van het...
Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Samenwerkende kindzorgpartijen lanceren webpagina met informatie over coronavirus voor de kindzorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Interview met Renate van Huizen (jb Lorenz) over de uitvoering van de landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg en de behaalde stappen in het data-analyse project, wat hier onderdeel van is.

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft meegewerkt aan het CZO Flex Level project. Doel: opleidingen beter aan laten sluiten bij de praktijk. Kinderpalliatieve zorg is geborgd in 6 EPA’s.

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verzorgt een tijdelijk aanbod van digitaal afstandsonderwijs.

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Zorgprofessionals aangesloten bij de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen voor een luisterend oor terecht bij rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers.

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

In de rubriek ‘passie voor het vak’ uit onze nieuwsbrief vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is Karen Bindels - de Heus aan het woord. Zij is kinderarts erfelijk...
Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg (zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening) vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen.

12345