Documentatie behorend bij de 3-daagse basistraining Kinderpalliatieve zorg

Documentatie behorend bij de 3-daagse basistraining Kinderpalliatieve zorg
Opdracht  Artikel
5,1 Zembla, Op leven en dood
5,1 Pauw
5.1 Nieuwsuur
5,2 Dichtbij jezelf en dichtbij de ander: Zo werkt de zorg
5.2 health care providers responses to the death of a child
5.2 levensvragen en ars moriendi model​
5,3

Steun verlenen aan ouders. Leren laveren. Het begeleiden van ouders en kinderen met een chronische ziekte: een handreiking voor verpleegkundigen. 

5,3 casuistiek 1 Joost
5,3 Casuïstiek 2 Jessica
5,3 Ouders begeleiden bij verlies: Lit_MK_VVKV_tijdschrift_SEPT_2009 - Artikel Marijke Kars
5,4 Begeleiding van kinderen en jongeren: Lit_TR_Nou zul je het beleven - artikel PiP apr2013
5,4 Ongeneeslijk ziek en toch naar school
6,1 Cirkel van invloed en betrokkenheid
7,1 Juridische aspecten - handout
7,1 artikel NVK juni 14 Beslissingen rondom het levenseinde
7,1 KNMG - Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen
7,1 Besluitvorming uit 'nursing'
7,2 Richtlijnen database
7.3 Casus: Stefan 16 jaar
7.3 Flyer EmmaThuis team
7.3 Individueel Zorgplan 
7.3 Voorbeeld IZP
7,4 Meerzijdige partijdigheid​
7,4 De oorsprong van de liefde
7.4 Alles van waarde is weerloos
9,2 VOKK brochure handreiking voor professionals
   
Extra informatie:
1. zinvolle hulpverlener [MOV-182028-0.3]
2. Richtlijnen levenseinde Neonatologie
3. PAL handreiking kinderen EMB