Handreiking Kindercardiologie & Kinderpalliatieve Zorg

Handreiking Kindercardiologie & Kinderpalliatieve Zorg

Deze handreiking is bedoeld voor professionals, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici, (ortho)pedagogen, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening. De handreiking geeft aanbevelingen voor de organisatie van comfortzorg, ook wel kinderpalliatieve zorg genoemd, voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening en hun gezinnen, vanaf het moment van diagnose.