Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis


Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

 

Het Ministerie van VWS heeft ter bevordering van de inzet van geestelijke verzorging (en rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind) een subsidie in het leven geroepen, de ‘Impuls Geestelijke verzorging’. Ook uit de ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’ – ervaringsverhalen van ouders van een kind dat kinderpalliatieve zorg krijgt - is gebleken dat er knelpunten zijn bij de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding in de thuissituatie, van diagnose tot en met nazorg.

 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verzorgt samen met de Netwerken Integrale Kindzorg de implementatie van deze subsidie voor gezinnen met een ernstig ziek kind in de thuissituatie. Er zijn voldoende middelen om dit jaar ongeveer 1.000 gezinnen te helpen. In de afgelopen weken hebben we dan ook hard aan de inrichting van het proces t.b.v. de implementatie van deze impuls gewerkt. In samenwerking met geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders is een proces ontwikkeld om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Ook hebben zij kwaliteitseisen en voorwaarden opgesteld voor geestelijk verzorgers en voor rouw- en verliesbegeleiders. Lees hier alle informatie, eisen, en voorwaarden.

 

We zijn inmiddels van start gegaan met de regeling met een beperkte groep geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders, zodat we onze processen een maand kunnen uitproberen. Vanaf juni 2019 kunnen alle gezinnen die behoefte aan deze vorm van ondersteuning hebben een beroep doen op deze subsidie. Dit kan door een aanmelding te doen via de betrokken geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Deze aanmelding dient door de betrokken verzorger/begeleider gemaild te worden naar de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in de regio waar het gezin woont. Heeft u als gezin nog geen eigen begeleider? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator in uw regio. Deze kan u verder helpen.