Nieuw lid van Raad van Toezicht

Nieuw lid van Raad van Toezicht


Nieuw lid van Raad van Toezicht
 

Prof. dr. Kees Noordam is recent toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Als kinderarts en directeur van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is hij al geruime tijd betrokken bij de kinderpalliatieve zorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. ‘Het is mijn droom om kinderen met een chronische, ernstige en/of levensduurverkortende aandoening een zo normaal mogelijk leven te laten leiden en zoveel mogelijk in hun eigen thuisomgeving te laten zijn. Dit vergt veel van de inrichting van de zorg en de houding van de zorgprofessionals. We hebben hierin lokaal en landelijk nog veel stappen te maken. Tegelijkertijd zie ik dat de beweging naar advance care planning niet meer te stoppen is.’, aldus Kees Noordam.

De laatste jaren heeft hij zich actief ingezet om een lokaal zorgnetwerk in de regio Nijmegen te realiseren, om de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie te kunnen verplaatsen. In dit kader heeft het Amalia kinderziekenhuis onder zijn leiding belangrijke aspecten van het Medische Kindzorg Systeem weten de integreren in de zorgpaden. Andere voorbeelden zijn de oprichting van het Kinder Comfort Team Amalia, deelname aan het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost en het TRANSIT project gericht op transmurale zorg en interdisciplinaire samenwerking. Binnen dit project is in het bijzonder aandacht voor het signaleren en bieden van de benodigde psychosociale zorg aan kind en gezin.

Wij zijn verheugd dat Kees Noordam met zijn bijzondere expertise en ervaring op het gebied van kindergeneeskunde en transmuraal werken onze Raad van Toezicht komt versterken.