Infomateriaal

In dit overzicht vindt u diverse brochures, factsheets, patiëntveiligheidskaarten en folders met informatie over zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening.
 

Gesprekshulp 'Heeft de dood een kleur?'

Gesprekshulp 'Heeft de dood een kleur?'

‘Heeft de dood een kleur? En 49 andere filosofische vragen over leven en dood’ is een gesprekshulp voor gesprekken over leven en dood met – met name – kinderen en jongeren.

De vijftig vragen in deze gesprekshulp zijn filosofisch, en soms ogenschijnlijk surrealistisch van aard (zoals ‘Gaat een groot dier meer dood dan een klein dier?’ of ‘Is verdriet in de zomer hetzelfde als verdriet in de winter?’). Ze bieden daarmee zinvolle aanknopingspunten aan voor gesprekken met een jonge doelgroep. De vragen in de gesprekshulp nodigen uit tot samen onderzoeken, samen bespreken, samen verkennen. De verwondering staat centraal. Net als de dialoog. Het gaat niet om je gelijk krijgen, niet om discussiëren en ‘winnen’.

Al jong praten over de dood helpt om, als het op een dag dichtbij aan de orde is, beter erover te kunnen praten en ermee om te gaan. Juist door erover te filosoferen, wordt het vanuit allerlei, soms verrassende, kanten bekeken en overdacht, wat tot meer vertrouwdheid met het thema leidt. De verkennende en onderzoekende houding die filosoferen met zich mee brengt helpt de dood veilig te bespreken. Het komt daardoor niet te dichtbij terwijl het juist wel dichtbij komt omdat het ook over jouw persoonlijke mening gaat. De perfecte paradox.

De gesprekshulp is ideaal bruikbaar voor in het onderwijs, therapeutische settingen en zorgsituaties rondom ernstige ziekten, waarbij óók kinderen en jongeren – als naasten bijvoorbeeld – zijn betrokken.

De gesprekshulp hier te bestellen