Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorg benadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen.

De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten van zorg en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin.

 

Definitie

Definitie

Volgens de definitie omvat kinderpalliatieve zorg het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verlichten van fysieke symptomen én door psychosociale, emotionele en spirituele ondersteuning van kind én gezin.

Medisch

Medisch

Palliatieve zorg voor kinderen begint vanaf de diagnose van een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, en gaat door tot en met de periode van nazorg. Palliatieve zorg voor kinderen heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit...
Spiritueel

Spiritueel

Spiritualiteit is een van de domeinen van kinderpalliatieve zorg. In de academische centra zijn geestelijk verzorgers werkzaam die ouders en kinderen op dit terrein kunnen ondersteunen. Ook voorgangers van religieuze gemeenschappen in de...
Psychosociale zorg

Psychosociale zorg

Als een kind in een palliatief traject terecht komt, zijn alle aspecten van het leven in het geding. Alles wat het normale leven kenmerkt, raakt op de achtergrond. Er is onzekerheid over het nu en het straks. 

Organisatie zorg

Organisatie zorg

De samenhang en verantwoordelijkheid in organisatie van kinderpalliatieve zorgverlening wordt inzichtelijk weergegeven middels een infographic.

 

Rechten van kinderen

Rechten van kinderen

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve  Zorg zet zich (inter)nationaal in voor kinderpalliatieve zorg als kinderrecht.